Sadala Põhikool pranglimisfinaalis kaheteistkümnes

Möödunud teisipäeval Tallinna 21. Koolis peetud meeskondlike karikavõistluste finaali pääsemiseks tuli Sadala kooli õpilastel kõigepealt hästi esineda eelvõistlustel ja maakondlikus finaalis. Maakondlik finaal peeti, tõsi küll, individuaalvõistlusena, ent finaali kutsumisel peeti silmas seda, et piisava hulga õpilastega oleksid seal esindatud koolid, kel oli lootust üleriigilisele võistkonnavõistlusele pääseda. Sadala koolil läks maakonnavõistlusel kõik täkkesse ja nii pääseti 16 parema kooli hulka. Olgu öeldud, et finaalis oli tugev ülekaal suurtel Tallinna koolidel: neid oli esindatud tervelt kuus. Sadala kooliga ühte “kaalukategooriasse” kuulusid ehk veel Aaspere Põhikool Lääne-Virumaalt ja Metsaküla Algkool Läänemaalt.

Sadala kooli esindusse valisid õpetajad maakondliku finaali tulemuste põhjal III klassi poisid Risto Rumaski ja Ragnar Õunapuu, VI klassi õpilased Merilen Laurimäe ja Mikk Tuti ning VIII klassi õpilase Liisa Kati. Nagu maakondlik finaalgi, toimus ka võistkondlik karikavõistlus viievõistlusena. Alad olid igal vanuserühmal pisut erinevad.

Risto Rumask kogus noorimas ehk sirgujate vanuserühmas seitsmenda ja Ragnar Õunapuu samas vanuserühmas kuueteistkümnenda punktisumma, saades vastavalt 10 250 ja 7533 silma. Merilen Laurimäe ja Mikk Tutt tulid keskmises, oskajate rühmas 10. ja 14. kohale (punkte vastavalt 10 704 ja 8925), Liisa Katt naiste arvestuses 21. kohale (kogus 7471 punkti). Kokkuvõttes tuli, nagu öeldud, 12. koht. Võistkondlik karikas läks nagu varasematel aastatelgi hoiule Tallinna Inglise Kolled?isse, teiseks tuli Kildu tiim Viljandimaalt ja kolmandaks Tallinna Reaalkool.

“Kui arvestada, et meie koolis on ainult 88 õpilast, et me olime pranglimisvõistlusel uustulnukad ning et eelvõistlustel osales tervelt 305 kooli, on saavutus päris tubli,” arvas Sadala Põhikooli võistkonnaga Tallinnas kaasas käinud matemaatikaõpetaja Riina Tammik.

Tema ongi see, kes Sadala lapsed n-ö pranglimistõppe nakatas. Nüüd matemaatikatundides muud enam ei tahetakski teha kui Miksikese õpikeskkonna pranglimisväljadel peastarvutamisoskust testida.

?Teatud määral hakkab see tõesti juba tavalist õppetööd segama,? tunnistas Riina Tammik. Samas usub ta, et peastarvutamisoskus on eluliselt vajalik oskus ja nii mõnigi senini matemaatikaga hädas olnu on parnglimisest tuge saanud.

?Eelkõige peavad lapsed end ise arendada tahtma, mina saan neile kätte anda ainult nipid, mis peastarvutamise kiirust suurendavad,? ütles Riina Tammik.

Kui maakondliku finaali toimumispäeval oli veel lootust, et Sadala kooli poiss Risto Rumask pääseb Eesti esinduses ka Vilniuses toimuvale rahvusvahelisele pranglimisvõistlusele, siis sinna jäi Ristol kahjuks sõitmata. Loodetavasti ei kahanda see tema pranglimisisu ega ajenda pühenduma üksnes oma teisele hobile ? korvpallile. Tuleval aastal on ju jälle uued võimalused.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus