Sadala kandis elab üle 700 inimese

Meie kogukonna moodustavad laiemalt üks alevik ja kaheksa küla. See on rohkem kui kolmandik kogu valla rahvast. Meil on siin ettevõtjad, töökohad, kool ja lasteiarühm, rahvamaja ja raamatukogu, noortetuba, ühistransport ja kauplused. Noored ja vanad, lapsed ja tööealised. Meil on täiesti normaalne ja toimiv elamispaik. Inimestele läheb korda, kuidas meil läheb ja kuidas saaks paremini. Meie ettevõtjad toetavad  meid tegemistes ja inimesed hoiavad pingelistes olukordades kokku. Me ei häbene oma päritolu ja ütleme uhkusega, et oleme Sadala kandist.

Viimastel päevadel on mõned Torma  inimesed määranud Sadala piirkonnale hinna – liiga kallis. Liiga kallis on pidada kooli ja lasteaeda, rahvamaja, raamatukogu ja külasid tervikuna. Mõned Torma kandi inimesed on andnud Sadalale hinnangu, et Sadala on perifeeria, Sadala kooli laste vanemad on rumalad ja vastutustundetud, Sadalale tuleb kuulutada  genotsiid.

Sadala piirkonna vastandamine Torma või Vaiatu või Rääbisega või teiste valla küladega ei ole õige. Meil on mõttekaaslasi ja häid sõpru terves Torma vallas. Sadala inimesed on seisnud valla algusaegadest peale oma elukvaliteedi ja turvalisuse eest. Kindlasti ei ole siinkandis tehtud ettepanekuid ega antud soovitusi teistes valla piirkondades teenuseid sulgeda, et siia midagi alles jääks.

Sadala rahvamaja sulgemise ohus tulid inimesed kokku ja tegid kõik selleks, et rahvamaja maha ei müüdaks. Täna on maja aktiivses kasutuses ja külaseltsi eestvedamisel korrastatud.

Pimedate tänavate valgustamiseks ei tehtud ettepanekut, et toome postid ja lambid teistest küladest. Mõned lambid põlevad, ootame kannatlikult järgmisi.

Sama toimus kooli ümberkorraldamisel. Inimesed seisid oma kooli eest, et see jääks alles ja lapsed saaksid kodu lähedal koolis käia. Täna töötab kuueklassiline kool. Meie kool on hea kool, lapsed saavad järgmistes koolides hästi hakkama. Meil on head õpetajad ja õppesuunad. Rahvamuusika ja kodulugu on need suunad, mida arendatakse ja õpetatakse süvendatult.

Lasteaiarühm, mis oli kooli ümberkorraldamise tingimus, alustas tööd mitmeaastase ootamise järel. Ikka jälle omade abiga – üle 11 000 euro rahalisi annetusi ehitamiseks, sisustamiseks ja õueala korrastamiseks ei ole väike panus. Rühmas töötavad õpetajad on teinud liitrühma lastega suurepärast tööd. Sadala “Lepatriinude” rühma koha saamiseks on väike järjekord. Kui külades on lapsi, siis külad elavad!

Sadala inimesed on alati seisnud oma asjade eest ja ei ole selleks soovinud teisi külasid kinni panna. Valla keskus on Torma ja Torma võiks ka keskusena käituda.

Pöördumisele on alla kirjutanud 49 Sadala kandi peret.

blog comments powered by Disqus