Saare valla noored valivad noortevolikogu

Saare valla aktiivsed noored on moodustamas noortevolikogu, kes seisaks vallas noorte huvide eest. 

Sel nädalal peeti Voorel MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse ruumides Saare valla noortevolikogu asutamise koosolek. Noortevolikogu loomisega tegeleb 29. juunil loodud kohaliku omavalitsuse tasandil tegutsev Saare valla noortekogu koostöös  vallavalitsusega.

Voore aktiviseerimiskeskuses kohtusid kolm tegusat noortekogu esindajat Kerli Säärits (noortekogu aseesimees), Sven Kiiss (esimees) ja Kaarel Laak (noortekogu liige), arutamaks viimaseid samme augustis toimuva noortevolikogu valimiseks. Noortele olid nõuga abiks Saare vallavanem Jüri Morozov, Saare vallavalitsuse lastekaitse- ja noorsootööspetsialisti Janika Altmäe ja noortejuht Maarika Kits.

Saare valda loodud noortekogu on  mittetulundusühingute põhimõttel tegutsev seltsing, mis koondab seitset aktiivset noort – Kerli Sääritsat, Sven Kiissi, Kaarel Laaki, Sille Arrot, Kristin Lalinit ning Kertu ja Kerli Kaasikut. Noortekogu eesmärk on korraldada Saare valla noortevolikogu valimised ning leida enda seast esindajad maakondlikul tasandil tegutsevasse Jõgevamaa noortekogusse. Pärast valimisi jätkab tööd noortevolikogu.

Unistuste täitumine

Saare vallas ei olnud noortevolikogu loomine uus idee. Mõte kohalikul tasandil tegutsevast noortevolikogust, mis annaks nõu omavalitsusele noori puudutavatel teemadel, on küpsenud alates viimasest kohalike omavalitsuste valimistest. Nüüd saavad Eesti Noorteühenduste Liidu  toetusega Saare valla noored peagi mõjutada oma ideede ja algatustega kohaliku elu arengut.

Koosoleku päevakorras oli põhjalik põhimäärusega tutvumine ja sellesse täienduste tegemine.  Noorte ja täiskasvanute koostööna valmis parandatud põhimäärus. Pärast muudatuste sisseviimist esitatakse dokument Saare  vallasekretärile ülevaatamiseks ja esitamiseks 10. augustil peetavale vallavolikogu istungile. Saare valla noortevolikogu põhimääruse vastuvõtmisel on õiguslik alus noortevolikogu loomiseks olemas ja ees ootavad valimised.  

Demokraatlikud valimised

Noortevolikogusse kandideerima on oodatud kõik Saare vallas elavad ja koolis õppivad noored vanuses 15-26 aastat. Koosolekule kogunenud noored otsustasid ühehäälselt vanuse alampiiri tõsta 13 aastalt 15 aastale. Siis on noorel juba otsustusvõimet ja püsivust volikogu töös aktiivseks osalemiseks. Loodav noortevolikogu saab olema seitsmeliikmeline. Endi hulgast valitakse esimees, aseesimees ja sekretär. Kandidaadid saavad esitada oma avaldused valla valimiskomisjonile kuni 8. augustini.

Jüri Morozovi hinnangul oleks hea, kui noored suudaksid teha reklaami ja leida vähemalt kümme kandidaati. Koosolekul osalenud noored olid optimistlikud ja uskusid, et on võimelised kutsuma kohalikke noori valimistel osalema. Nende valduses on sotsiaalmeedia avarused ja valla teadetetahvlid.

Valimised toimuvad ülevallaliselt üldvalimiste teel – sarnaselt vallavolikogu valimistega. Tegemist on noorte jaoks keeruka, ent siiski kõige demokraatlikuma valimiste variandiga. Olenemata sellest, et Eestis on noor 7-26 aastane, otsustas noortekogu, et valijateks on valla 13-26 aastased noored.

Noortekogu liige Kaarel Laak lisas, et erinevalt 7 aastasest lapsest on 13 aastane noor teadlik oma valikutes ja oskab iseseisvalt hinnata kandidaate ning teha enda jaoks õige valiku. Noortele valijatele on avatud kaks valimisjaoskonda Voore ja Kääpa külas.

Koosolekul osalenud noored usuvad, et noortevolikogu on hea võimalus enese proovilepanekuks ja näiteks hea kogemuste saamise võimalus tulevikus vallavolikogus tegevuse jätkamiseks. Noortevolikogu pakub võimalust organisatsiooni töökorraldust õppida  ehk saada teadmisi, kuidas koostada arengukava, kirjutada projekte ja tegeleda eelarveküsimustega.

Vallavolikogu juurde valitav noorte esinduskogu hakkab seisma umbes 400 Saare valla noore eest, kes on vanuses 7-26 aastat.

i

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus