Saare valla metsaomanikud koguvad hakkuri ostmiseks raha

Saare Valla Erametsaomanike Ühing taotles mullu puiduhakkuri ostmiseks Leader-programmist 460 000 krooni toetust ja saigi. Nüüd on kahe aasta jooksul vaja teenida juurde 500 000 – 600 000 krooni, sest kvaliteetse seadme hind algab miljonist kroonist.

Jõgevamaa metsakonsulendi Ülo Kriisa sõnul ongi mehed  praegu metsas tööl ja teenivad raha. “Puiduhinnad on head ja peab tööle pihta andma,” kinnitas ta.

Kui masin ostetud saab, hakkavad Saare valla erametsaomanikud tootma hakkepuitu, millega saaks varustada eelkõige kohalikku katlamaja, aga mida võiks müüa ka teistele soovijatele.

Kriisa on varem välja arvutanud, et 30 kilomeetri raadiusest on võimalik aastas hakke valmistamiseks varuda 5000 tihumeetrit puitu. Kääpa katlamaja vajadus on tuhat tihumeetrit. Kui hakkur tööle hakkab, on kvaliteetset küttematerjali võimalik edaspidi ka teistele lähiümbruses tegutsevatele puiduhakkel töötavatele katlamajadele müüa. 

Kasutada kohalikke ressursse ja anda inimestele tööd

Saare vallavanem Jüri Morozov ütles, et pingutusi tehakse ikka selleks, et kohalikku ettevõtlust arendada ja kohalikele inimestele töökohti luua, samuti rakendatakse uusi tehnoloogiaid ja erametsaomanike sissetulekud suurenevad. “Ressursse meil on ja vajadus nende kasutamiseks on samuti olemas,” rääkis ta. “Saare vallast on üle poole metsa all, sellest  omakorda pool on nn väheväärtuslik puit, millest näiteks mööblit toota ei saa. Taolist puitu saamegi kasutada kütteks,” rääkis vallavanem. Pluss on, et selle kandi vooremaastik ei kasva kinni ega võsastu.

Vallavanema sõnul tuli vallal projekti käivitamiseks Kääpa külas soojatrassid kõigepealt rekonstrueerida, ehitada majadele soojasõlmed ning plaanis on ka uusi trasse rajada. “Et majad keset talve kütmata ei jääks, oleme koos arutades leidunud, et hakketootja ja soojatootja peab olema üks ja sama ettevõte,” märkis vallavanem.

Nii moodustati ka 12 osanikuga osaühing Saare Bioenergia, mis asub tegelema katlamaja rekonstrueerimisega ehk ümberehitamisega hakkepuidule. Kõik ühingu osanikud on metsaomanikud.

“Soomlased on meile öelnud, et neil kulus taastuvenergiale üleminekuks viis aastat. Meie olime bravuurikad, et paneme asjad kiiresti käima, aga tõdema peab, et takistusi  ilmnes  rohkem, kui oskasime arvata. Toimetame rahumeeli edasi, meil on idee algatamisest kulunud kaks aastat,” rääkis Morozov. 

Perspektiivikas on toota pelleteid

Lähiperspektiiv kohaliku soojatootmise kõrval on vallavanema hinnangul pelletite ja puidubriketi tootmine ja müümine Euroopasse. “Saksamaa on Eesti jaoks suur turg, sinna läheks pelleteid nii palju, kui jaksaksime toota. Sakslased käisid meil möödunud aasta sügisel külas, üks suur firma on huvitatud ka tootmisse investeerimisest. Mahud, millest nemad räägivad, on ikka päris suured,” rääkis vallavanem.

Saare valla kohalike metsaomanike, vallavalitsuse ja Erametsakeskuse koostöö  peamine eesmärk on võimalus saada nõu ja abi rahvusvahelisest taastuvenergia edendamine projektist “Bioenergy Promotion”. Erametsakeskuse vahendatav projekt on suunatud bioenergia kasutuselevõtu laiendamisele, mille pilootprojekt Eestis on Saare valla Kääpa katlamaja üleminek kohalikule küttele.

SA Erametsakeskus juht Jaanus Aun on Vooremaale varem öelnud, et projektis pole küll raha investeeringuteks, kuid samas on võimalik läbi viia vajalikke uuringuid ning nõuannetega abistada neid, kes bioenergia kasutamist edendada soovivad. Erametsakeskuse soov on luua projekti käigus näidismudel, kus metsaomanike kohalik ühing tagab kohalikul tasandil sooja müügi, mis tähendab nii kütuse varumist, hakke tootmist kui ka katlamaja opereerimist. Pilootprojekt jõudis Auna sõnul Saare valda tänu sealsele initsiatiivile. 

Saare Valla Erametsaomanike Ühing

*Koondab kohalikke metsaomanikke

*Taotles Leader-programmist 460 000 krooni

*Peab lisama 500 000 – 600 000 krooni

*Korralik hakkur maksab umbes miljon krooni 

Osaühing Saare Bioenergia

*12 osanikku

*Hakkab tegelema katlamaja rekonstrueerimisega

*Kõik osanikud on metsaomanikud 

“Bioenergy Promotion”

*Rahvusvaheline taastuvenergia edendamise projekt

*Eestis vahendab Erametsakeskus

*On suunatud bioenergia kasutuselevõtu laiendamisele

*Pilootprojekt Eestis on Saare valla Kääpa katlamaja üleminek kohalikule küttele

*Projektis pole raha investeeringuteks

*On võimalik läbi viia vajalikke uuringuid

ja  abistada nõuannetega neid, kes bioenergia kasutamist edendada soovivad

*Erametsakeskus loob näidismudeli, kus metsaomanike kohalik ühing tagab kohalikul tasandil sooja müügi

*See tähendab nii kütuse varumist, hakke tootmist kui ka katlamaja opereerimist

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus