Saare valla elanikest vändati film

Möödunud laupäeval esitleti Voore Aktiviseerimiskeskuses filmi „Külas on me kodu,“ mis räägib Saare vallas elavatest inimestest ja seal tegutsevatest seltsingutest.

iii

Filmi autor Andres Loorand on Saare valla sündmusi filminud mitmeid aastaid ning juba pikemat aega on tal  olnud soov saadud materjalist film kokku panna. „Saare valla inimesed on äärmiselt südamlikud ning külaelu väga aktiivne ja sisutihe,” kinnitas filmi autor.

Enamik filmimaterjalist on üles võetud sel aastal, mõned üksikud lõigud on ka varasematest aastatest. „Olemasolevast materjalist mahtus filmi vaid väike osa,” rääkis Loorand, andes lootust, et ka ülejäänut kunagi ära kasutada saab.

Filmis arutleb professor Ülo Vooglaid inimsuhete ja inimeste vahelise koostöö üle külatasandil. „Ühistegevus on Eesti külas läbi aegade toiminud,” räägib Vooglaid filmilindil. Sõjaeelset aega meenutab lugupeetud vanaproua Aino Mägi, sõjaaegsest elust Voorel räägib põgusalt literaat Mart Arold, kelle eestvedamisel ja korjanduse abiga püstitati Ristimäele mälestusmärk kõigile Eestist küüditatuile.

Hulk tegusaid inimesi

Saare vallas on hulgaliselt kodanikeühendusi, filmis tutvustatakse ka mõningaid seltsinguid. Oma tegevusest räägivad Halliku Maanaiste Seltsi liikmed, käsitööringi Kullaketrajad juhataja. Üks tegusam ühisettevõtmiste  korraldaja on Voore aktiviseerimiskeskuses koos käiv spordi- ja kultuuriselts, kelle tegevust tutvustab filmis huvijuht Janne Karu.  

Esitletud „Küla on me kodu“ ei ole veel täielikult lõpetatud film. Koosviibijad said autorile teada anda, mida nad filmis veel näha sooviksid. Pakuti välja, et filmis võiks olla rohkem juttu noortest ning seal võiks enam tähelepanu pöörata spordisündmustele, mida korraldatakse Saare vallas suhteliselt tihti. Autor võttis kõik ettepanekud arvesse ning loodab filmi  lõpliku versiooni kokku panna selle kuu lõpuks.

Saare vald on eeskujuks

„Hollywoodi kassahitte näidatakse enne laia maailma saatmist kontrollgruppidele, et inimesed hindaksid ja avaldaksid filmi suhtes arvamust. Ühistegevusest ja koostööst kõnelevat filmi ei saa teha omaette montaažistuudios nokitsedes, vaid ikka koos nendega, kellest film kõneleb,” selgitas filmi autor. Filmi kokku panek ei olnud Looranna sõnul keeruline, vaid läks kuidagi sujuvalt.

Materjali esialgsele filmile juurde liitmiseks jätkub Loorannal ohtralt, kuid kardinaalselt esialgset linateost  tema sõnul ei muudeta. „Lisan mõningaid lõike, kuid põhiline kontseptsioon sellega ei muutu,” kinnitas ta.  

„Ühise tegutsemise teema ülesvõtmine valimiste-eelsel ajal, mil paljudes Eesti paikades tegeldakse tavalisest rohkem kaasinimeste materdamisega, on muidugi omajagu ketserlik. Samas on ajaline kokkulangevus juhuslik, tulenedes ainult filmiprojekti lõpptähtaja lähenemisest,” rääkis filmi autor.

Esitlusel võttis sõna Avinurme vallas Adraku külaseltsis tegutsev Krista Pedak, kes rääkis samuti koostöö vajalikkusest ja võimalikkusest küla tasandil. Näiteks tõi Pedak oma külaseltsi ettevõtmised ning projektid.  

Andres Looranna sõnul on Saare vald enamikule Eesti omavalitsustest heaks eeskujuks, kuna nii omavalitsus kui sinna kuuluvad ühendused toimivad tõrgeteta. Siiamaani pole ükski planeeritud sündmus toimumata jäänud omafinantseeringu või ideedepuuduse tõttu.

Saare valla inimesi ja seltsinguid tutvustav film „Küla on me kodu” valmis koostöös Kääpa Ühistegevuse Seltsiga, mille eestvedajaks ja paljude ideede autoriks on seltsi esinaine Rita Kivisaar. 

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus