Rüütel on populaarseim presidendikandidaat

Vastuseks oli välja pakutud loend 11 nimega, lisaks oli vastajal võimalik välja pakkuda ka vaba vastusena oma soosik. Teisele kohale tõusis Toomas Hendrik Ilves (14), kolmas oli Edgar Savisaar (11) ja neljas Peeter Tulviste (7). Teiste võimalike kandidaatide toetus jäi alla viie protsendi, selgus BNS/Faktumi uuringust. Nii Andres Tarandit, Mart Siimanni kui Eri Klasi soovis presidendina näha neli protsenti vastanuist. Jaak Aaviksoo pooldajaid oli kolm, Jaan Manitski toetajaid kaks ning nii Enn Soosaare kui ka Neeme Järvi valimist eelistas üks protsent küsitletuist. Lisaks pakuti välja ka Andrus Ansipit, Jaak Jõerüüti, Toomas Savi, Tunne Kelamit, Marju Lauristini, Allar Jõksi, Enn Eesmaad, Peeter Kreitzbergi, Rein Taagepera ja Siim Kallast. 19 protsenti BNS/Faktumi küsitlusele vastanuist ei osanud oma eelistust öelda. Rüütel oli kõige populaarsem eestlaste seas, kellest toetas teda 23 protsenti. Eestlastest vastajate hulgas kuulus teine eelistus 18 protsendiga Ilvesele, kolmas oli Tulviste üheksa protsendiga. Savisaart sooviks presidendiks neli protsenti eestlastest. Mitte-eestlastest pooldas Rüütlit 25 protsenti, esikohal oli Savisaar 31 protsendiga. Kuna teised Eesti poliitikud on selles grupis suhteliselt vähetuntud, jäi nende toetus alla kahe protsendi. Praeguse presidendi jätkamist pooldas 24 protsenti vastanud meestest ja 23 protsenti naistest. Meeste seas olid võrdse 15 protsendiga teisel kohal Ilves ja Savisaar, naistest toetas 13 protsenti Ilvest. Rüütel oli populaarseim nii 18-34-aastaste kui ka üle 55-aastaste seas vastavalt 22 ja 33 protsendiga. 18-34-aastaste seas olid teine Savisaar (16) ja kolmas Ilves (11), üle 55-aastaste seas vastavalt Ilves (11) ja Siimann (9). 35-54-aastaste seas läks esikoht 19 protsendiga Ilvesele, Rüütli toetajaid oli kaks protsendipunkti vähem. Savisaart toetas sellest grupist kümme protsenti. Kõrgema haridusega vastajate seas oli suurim soosik Ilves 18 protsendiga. Rüütli jätkamist soovis 16 ja Tulvistet toetas 12 protsenti kõrgharitud vastanuist. Ilves oli 24 protsendiga esikohal ka kõige suurema sissetulekuga vastajate grupis, kus sissetulek pereliikme kohta oli üle 7000 krooni kuus. Rüütli toetus oli seda suurem, mida väiksem oli sissetulek pereliikme kohta. Praeguse presidendi jätkamist soovisid nii linlased (21) kui ka maal elavad inimesed (31). Linnades oli teine Savisaar (13) ja kolmas Ilves (12) ning maal vastavalt Ilves (17) ja Tulviste (8 protsenti). Rüütel oli populaarseim nii kohalikel valimistel Keskerakonda, Rahvaliitu, Isamaaliitu kui ka Res Publica esindajat valinute seas. Reformierakonda ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda valinud eelistasid Ilvest, nagu ka valimisliite toetanud. 24.-30. novembrini küsitles Faktum BNS-i tellimusel 504 inimest üle Eesti. Presidendivalimised on järgmisel aastal, Rüütel pole veel teatanud, kas ta kavatseb teiseks ametiajaks kandideerida. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus