Rõõmus koosmusitseerimine Jõgeval

Muusikakoolides on peagi algamas pingelised ajad. Kätte on jõudnud eksamikavade ettevalmistamine lõpuklassides ning ning lähenemas on aasta jooksul omandatust kokkuvõtmine kõikidel erialade ja klasside kaupa. Meeldivaks lõõgastuseks enne tõsist tööd ja kokkuvõtmisi kujunes Tartu regiooni kuuluvatele muusikakoolidele laupäevane kokkusaamine Jõgeval, mis andis võimaluse esineda ise ja kuulata teisi.

Väljaspool võistlemisi

Vaatamata raamõppekavale, mis kõikidel koolidel ühesugune, pole kõik koolid kaugeltki sarnased. Seda kinnitas ka laupäevane ühiskontsert. Et samal ajal oli ka mitmeid teisi üritusi, siis jõudsid Jõgevale seekord kokku kaheksa muusikakooli esindajad kolmeteistkümnest.

Kui varem on regiooni muusikakoolide õpilased ja õpetajad omavahel kohtunud peamiselt konkursside, võistluste ja muude mõõduvõtmiste puhul, siis 2003. aasta lõpupoole kogunesid Põltsamaale regiooni muusikakoolide esindajad esimest korda ühiskontserti andma Eesti Muusikakoolide Liidu kümnenda aastapäeva puhul. Selline koosmusitseerimine meeldis kõigile osalenutele. Seepärast võetigi nõuks hakata kontserte korraldama edaspidi igal aastal erinevas paigas.

Seekord oli korraldamise hooled võtnud enda kanda Jõgeva muusikakool. Üritati teha kõik selleks, et Jõgevale saabunud naaberkoolide rahvas ennast igati hästi ja pingevabalt tunneks. Läbimõeldult ja meeldivalt olid korraldatud nii päevakava kui ka saali kujundus, õpetajate ja õpilaste omavaheline mõttevahetus jne. “Tundsime, et me olime tõepoolest oodatud,” ütles Põltsamaa muusikakooli direktor Anne Kaus, kes on ühtlasi Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse liige ja ka Tartu regiooni muusikakoolide direktorite esindaja. Tema sõnul selliseid kontserte kõikides regioonides kaugeltki ei korraldata.

Puudu ainult tants

Iga kool oli välja tulnud just sellise kavaga, mida ise teistele näitamiseks vajalikuks ja huvipakkuvaks pidas. Seepärast oligi ühiskavas mitmepalgelist muusikat ning esinejaidki oli väga erinevas vanuses alates Jõgeva muusikakooli laulu- ja mängukooli mudilastest kuni 19-20-aastaste Tartu muusikakoolide õpilasteni. Kuulata sai nii klassikalist muusikat, popp-d?ässi, laulu, instrumentaalmuusikat, üksiksoliste ning väga mitmeid kooslusi, ansambleid ja orkesatreid. Tartu I muusikakool pakkus näiteks kerget muusikat, Elleri-kooli ansambel “Ellerino” tegi plokkflöötidel ja löökpillidel rahvamuusikat jne. Nagu osalejad leidsid, sisaldusid esinemised kõike peale tantsu. Aga et Alatskivi Kunstide Koolis on olemas tantsuosakond, pole välistatud, et järgmistel kontsertidel võib olla tantsunumbreidki.

Tähelepanu äratas Põltsamaa muusikakooli 25-liikmelise sümfoniettorkestri esinemine Hiie Taksi ja Urmas Mägi juhatusel, mis oli ühtlasi ka ette astunud kollektiividest arvukaim. Jõgeva muusikakoolist esinesid nii viiuli-, klarneti-, flöödi, klaveri- kui ka akordioniõpilased ning puhkpilliorkester. Kontserdi lõpus kandis Jõgeva muusikakool ette hiljuti loodud oma kooli laul, mida kogu saal ka kaasa laulis. Laulu viisi on teinud praegu Saksamaal elav kooli vilistlane Arne Luht ning sõnad Jüri Leesment.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus