Rõõmu muusikast ja kunstist

Koguduse muusikajuhi Kristi Kubjase käe all ning Anu Piiskoppeli ja Margus Kase klahvpillimängu saatel esitatud viieteistkümne laulu hulgas oli üldtuntud klassikute, nagu T?aikovski ja Händeli, aga ka peamiselt kirikumuusika loojatena tunnustatud autorite palasid. Eriti panid koori “elama? iiri viis “Oo, kallis rist? ja kolm spirituaali. Laiuselt pärit muusikaõpetaja ja helilooja Lea Gabrali poolt spetsiaalselt Laiuse koguduse segakoorile kirjutatud laul “Valgus täidab maa ja taeva? kõlas sel kontserdil esmaettekandes.

Laule aitasid ühtseks tervikuks siduda Lehte Hainsalu, Peeter Singi ja Laine Sundja luuleloomingust pärinevad vahetekstid, mida esitasid Kristi Kubjas ja kooriliikmed.

Lubadus teoks

Viieteistkümnest esitatud laulust olid kümme koori jaoks päris uued. Kuue prooviga polnud neid lihtne selgeks saada, aga varem kui veebruari alguses ei lubanud möödunud aasta lõpus südameoperatsiooni läbi teinud muusikajuhi tervis proove alustada. Samas ei tahtnud ta ka antud lubadusest taganeda: oli ta ju oktoobris, mil Laiuse kirikus toimunud kontserdiga tähistati Kristi Kubjase ja Laiuse koguduse õpetaja Raino Kubjase kümneaastast muusikategevust EELK kogudustes, sõna andnud, et 21. märtsil 2008 toimub Suure Reede kontsert. Ja kontsert toimus. Tõsi, laulmisel tuli ette väikesi tehnilisi komistusi, aga lauljate ind ja tahe endast parim anda olid seda suuremad. Rohke saate kasutamine ja kõrge istmega tooli appi võtmine olid aga nipid, mis võimaldasid muusikajuhil koori juhatades nappi jõudu kokku hoida.

Varasemategi kontsertide puhul on Kristi Kubjas rõhutanud, et nootide täpsest äralaulmisest tähtsam on tema jaoks saadav musitseerimisrõõm. Ning seda, et nad laulmisest rõõmu ja hingetuge saavad, kinnitasid koori liikmed kontserdijärgsel teejoomisel. Kiitust väärib aga juba seegi, et koguduse segakoor on enda kanda võtnud Laiuse pika ja soliidse muusikatraditsiooni elushoidmise töö. 8. juunil ootab Laiuse kogudus taas kõiki muusikasõpru Laiuse laulupühale, mis seekord kannab 14. järjekorranumbrit.

Haigus piltidesse

        Suure Reede kontserdi järgse teejoomise ajal avati või avanes iseenesest, ilma suurema tseremooniata pastoraadi kahte alumise korruse ruumi üles pandud näitus ?Oo, kallis rist?. Näitus koosneb kahe harrastuskunstniku, Jõgeval elava Milvi Saare ja Pärnumaal Toris elava Linda taiestest. Viimane tegi näituse tarvis üsna mahuka mustvalge õlipastellitehnikas seeria, mis kujutab erinevaid stseene Suure Reede sündmustest. Alles kuuekümneaastaselt maalima-joonistama hakanud iseõppijalt, kes enne seda aastakümneid maalritööga leiba teenis, nii head kätt ja kompositsioonitaju, kui neis piltides ilmneb, ei ootakski.

        Innustust kunstiga tegelemiseks sai Linda (oma perekonnanime ei taha ta avaldada tagasihoidlikkusest: ta peab end kunsti vallas veel liiga algajaks) Kristi Kubjaselt: enne Laiusele tulekut teenisid Kristi ja Raino Kubjas ju Tori kogudust.

        ?Kristi õhutas mind oma annet avama ja edasi arendama. Tema juhitud koguduse kooli tunnid olid minu jaoks väga olulised,? ütles Linda. ?Ka selle pildiseeria aluseks olid Kristi ideed. Mu enda lemmik on pilt, mis kujutab Kristust kahe röövli vahel ristil rippuvana.?

        See pilt meeldis kõige rohkem ka siinkirjutajale. Ristid koos ristilöödutega on kujutatud kaugvaates ning neist enamgi rõhutab stseeni dramaatilisust sünkjate pilvedega taevas. Nii nagu Kristi Kubjasel, oli Lindalgi möödunud aasta lõpus tervisega tõsiseid probleeme.

        ?Kogu mu haiguse lugu on neis piltides sees,? ütles Linda.

        Nii et Kristusele ja ristile pühendatud piltide joonistamine oli tema jaoks kui omamoodi teraapia. Küllap on seda ka piltide vaatamine. Näitus jääb avatuks vähemalt kuuks ajaks.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus