Romukampaania ajal saab tasuta oma vana romu ära anda

18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit, Kuusakoski AS ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti tasuta ära.


Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ja on liikluskindlustuseta. 2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlusse võtt 87% ja taaskasutamine 91,2%. Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle.
Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning võtavad ruumi ning linnas hõivavad ära parkimiskohad. Illegaalses jäätmekäitluskohas toimub jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis kujutab endast suurt keskkonnahäiringut seades ohtu põhjavee ja ohutuse. Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning mittenõuetele vastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke eemaldatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukist käitlemise ajal.
Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda. Keskkonnaluba omav töötlemiskoda suudab teie romusõiduki taaskasutada.
2017. aastal kustutati lammutustõendi alusel 16 263 sõidukit, 2016. aastal oli see 11 184. Inimesed muutuvad järjest teadlikumaks, et kasutuselt kõrvaldatud sõiduk tuleb viia ametlikku lammutuskotta, kus ta võetakse lammutustõendi alusel liiklusregistrist maha.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus