Rohusilo tegemisest

Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Jõgeva SAI ning Eesti Maaviljeluse Instituudiga (EMVI) korraldavad juba viiendat aastat rohusöötade saagi ja saagi kvaliteedi seiret.

Proove võetakse alates 29. maist kord nädalas, Viljandi Katsekeskuse, EMVI, Jõgeva SAI põldudelt järgmistelt taimikutelt: kõrrelised, põldhein, hiline punane ristik.

Rohuproovidest määratakse Sakus Põllumajandusuuringute Keskuse laboratooriumides kuivaine ja toorproteiini sisaldus, happe- ja neutraalkiu sisaldus ning arvutatakse kuivaine seeduvus ja söömus. Analüüsitulemused aitavad tootjal otsustada, millal on õige aeg alustada kvaliteetse rohusööda varumist, on orientiiriks söödanõustajatele ning võimaldab söödaratsiooni koostamisel maksimeerida silo koguse.

Jooksva nädala analüüsitulemused koos erialaspetsialisti soovitustega on nähtavad Põllumajandusuuringute Keskuse koduleheküljel www.pmk.agri.ee

Pille Hermann

blog comments powered by Disqus