Riik toetab 4000 noore osalemist malevas

Haridus- ja teadusministeerium eraldas noortemalevate korraldamiseks ligi 165 000 eurot, mis võimaldab sel suvel töökogemust saada enam kui 4000 noorel, teatati Eesti Noorsootöö Keskusest.

Võrreldes eelmise aastaga, kasvas riigi toetus enam kui 30 000 euro võrra ja seda saab 48 malevakorraldajat üle Eesti. Rahastatakse nii kohalikke omavalitsusi kui noortega tegelevaid organisatsioone.

Noortemalevate korraldamist koordineeriva Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul saavad noored malevate abil nõu ka karjääri planeerimisel, mis valmistab nad tööeluks paremini ette.

“Noortemalev on paljudele esmane töökogemus ning see on hea meetod ja turvaline keskkond, milles töötegemist tundma õpitakse. Sageli ei erine malevasse kandideerimine töölevärbamisest, sest noor peab esitama CV ja end tutvustama töövestlusel,” lausus Schlümmer. “Intervjuudel peavad noored kirjeldama ka oma motivatsiooni ja mitteformaalseid kogemusi, et tuua paremini esile pädevused ja oskused. Mitteformaalsed kogemused on näiteks osalemine koolivälises huvitegevuses, ringides või noorsootöös üldisemalt.”

Nagu varasematel aastatel, on ka tänavu enamlevinud haljastus- ja heakorratööd. Enim töökohti pakuvad SA Õpilasmalev, MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev ja Anne Noortekeskus. 

Noortemalev on töötamise ja õppimise vorm, mis annab noortele nii vajalikud sotsiaalsed oskused kui esmase töökogemuse ning suurendab tööhõivevalmidust. Malevas on lisaks põhitööle võimalik tutvuda ka muude tööaladega ning teha tutvust karjääri planeerimisega. Noortemalevaid toetab haridus- ja teadusministeerium hasartmängumaksu nõukogu vahenditest.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus