Riik paneb Weroli aktsiad müüki

Müüki pannakse AS Werol Tehased 4 412 624 nimelist aktsiat, mis kuuluvad Eesti Vabariigile. Aktsiad on vabalt võõrandatavad ja moodustavad kokku 98,0583 protsenti aktsiakapitalist. Iga aktsia nimiväärtus on 10 krooni.

Enampakkumine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele alghinnata. Aktsiate müügi tingimuseks seadis Valitsus investeeringute tegemise AS Werol Tehased aktsiakapitali suurendamise teel vähemalt 30 miljoni krooni võrra enne 31. detsembrit 2006. Samuti tuleb esitada äriplaan, mis tagab aktsiaseltsi põhitegevuse jätkamise vähemalt kolme järgneva aasta jooksul.

12. aprillil 2006. algusega kell 11.00 korraldab Põllumajandusministeerium kõigile pakkumise tegemisest huvitatud isikutele tutvumise aktsiaseltsile Werol Tehased kuuluva tehasega Jõgeva maakonnas, Painkülas.

Pakkumised tuleb esitada 24. aprilliks 2006. hiljemalt kella 16.00 Põllumajandusministeeriumile (Tallinn Lai tn 39/41, kabinet 214). Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus millele on märgitud ?AS Werol Tehased aktsiate müük?. Iga pakkuja võib teha ainult ühe pakkumise.

Vähemalt kolm päeva enne pakkumiste esitamise tähtaega tuleb tasuda tagatisraha suuruses kaks miljonit krooni.

Pakkumised avatakse pärast esitamise tähtaja saabumist Põllumajandusministeeriumi V korruse sinises saalis. Pakkujad või nende esindajad võivad viibida pakkumiste avamise juures.

Vabariigi Valitsuse otsus AS Werol Tehased aktsiate müügi kohta jõustus 2005. aasta detsembris.

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium

blog comments powered by Disqus