Riik annab Põltsamaa vallale 23,7 hektarit maad

Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits allkirjastas 12. juunil korralduse, millega annab Põltsamaa vallas munitsipaalomandisse kuus maaüksust kogupindalaga 236 594 m2.


Põltsamaa vald saab endale järgmised alad:

Kuuse tänav 19 maaüksus pindalaga 63 496 m2 , sihtotstarbega üldkasutatav maa, kus paikneb Põltsamaa lauluväljak.

Pajusi maantee 12a maaüksus pindalaga 60 749 m2, sihtotstarbega üldkasutatav maa. Tegemist on Pajusi ja Metsa tänava nurgale jääva ning Uue-Põltsamaa mõisa ja kooli harjutusväljaku taguse alaga.

Kärestiku maaüksus pindalaga 24 134 m2 , sihtotstarbega 70% veekogude maa ja 30% üldkasutatav maa. Maa-alale jäävad Põltsamaa jõe kaldad Roosisaare kirikla poolsest servast Sauna sillani.

Sõpruse pargi maaüksus pindalaga 64 407 m2 , sihtotstarbega üldkasutatav maa.

Kördiööbiku park P1 maaüksus pindalaga 12 122 m2 , sihtotstarbega üldkasutatav maa, mis asub Kördiööbiku pagari taga ja piirneb Põltsamaa jõega.

Kördiööbiku park P2 maaüksus pindalaga 11 686 m2 , sihtotstarbega üldkasutatav maa. Tegemist on Jõe ja Kuperjanovi tänava nurgale jääva pargialaga.

Maa-amet on välja selgitanud, et kõnealused maaüksused ei ole vajalikud riigile tema ülesannete täitmiseks.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus