Riigimetsas on keelatud tuld teha

Alates eilsest, 7. juulist keelas Keskkonnaministeeriumi haldusalas töötav Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) seoses äärmiselt suure tuleohuga riigimetsas tule tegemise. Piirang jääb kehtima tähtajatult, kuni RMK lubava korralduseni.

Tuletegemise keeld kehtib ka riigimetsa puhkealadel ettevalmistatud lõkkekohtades.

“Kuumade ja põuaste ilmade jätkudes suureneb tuleoht Eesti metsades tundidega,” ütles Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Erik Kosenkranius, soovitades inimestel olla metsas liikudes väga tähelepanelik ja ettevaatlik. “Ohuallikaks on muutunud isegi autode, mootorrataste ja ATV-dega metsateedel liikumine, sest väikseimgi heitgaasidega väljapaisatav säde võib põhjustada tulekahju,” hoiatas Kosenkranius.

Keskkonnaministeerium soovitab võimalusel üldse mitte metsa minna ja järgida ka mujal looduses liikudes ettevaatusabinõusid. Maaomanikel soovitab keskkonnaministeerium üle vaadata tulekaitseks olulised rajatised (veevõtukohad, nende juurdepääsud, tulekaitseribad) ning vajadusel need korrastada. Kohalikel omavalitsustel on aga õigus piirata oma territooriumil metsa kasutamist või keelata võõras metsas viibimine.

Keskkonnaministeerium

blog comments powered by Disqus