Riigikantselei tunnustas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse europrojekti

Riigikantselei korraldatud konkursil, mille teemaks oli Euroopa Liidu olemuse tutvustamine, valiti välja ka  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses koostatud projekt.

Euroopa Liidu ainelisele konkursile saabus kokku 47 projekti, millest Riigikantselei pidas toetamise ja elluviimise vääriliseks kolmeteistkümmet. Projektide teostamiseks eraldatud raha kasutamist korraldab Avatud Eesti Fond.

 ?Väljavalituks osutus ka meie projekt, mille raames viime  parimate lektorite kaasabil läbi Euroopa Liidu teemaline koolituse. Kõigile huvilistele mõeldud koolitus algab aprillis ja toimub ümarlaudadena kõikides Jõgevamaa omavalitsustes. Ühtlasi korraldame ka temaatilise mälumängu, mille küsimused on võetud ajakirjandusest. Projekti teostamiseks eraldati meile 95 000 krooni,? rääkis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Toomas Pajula. Tema ja  arenduskeskuse konsultant Kersti Kurvits on ka projekti elluviijad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus