Riigigümnaasiumi rajamiseks sõlmiti kokkulepe

<span lang=””>

Eile allkirjastasid Jõgeva linnavolikogu esimees Meelis Pauklin ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Jõgeval  ühiste kavatsuste kokkuleppe, et alustada läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Jõgevale.

Kokkuleppe põhjal on läbirääkimiste algus ja toimumine plaanitud arvestusega, et Jõgeva linnavalitsus saaks lähikuudel esitada linnavolikogule istungil arutamiseks riigigümnaasiumi rajamist käsitleva tegevuskava.  Lepingu sõlmimisel lähtuti Jõgeva linnavolikogu 22. veebruari otsusest,  kus üheksa poolt- ja kuue vastuhäälega toetati riigigümnaasiumi asutamist. 

Kolm õppesuunda ja valikkursused

“Kohaliku omavalitsuse ja ministeeriumi vaheliste kõneluste lähtealuseks on eesmärk luua seniste Jõgeva linna üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside ühendamisel riigigümnaasium, kus töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad ning on vähemalt kolm õppesuunda  ning piisav arv valikkursusi, mis annab õpilastele paremad võimalused individuaalse õppekava kujundamiseks,” ütles linnavolikogu esimees Meelis Pauklin.

Tema sõnul lepitakse läbirääkimiste käigus kokku ka  gümnaasiumiosa üleandmist käsitlevates tingimustes, riigigümnaasiumiks sobiva koolihoone asukohas, rahastamise küsimustes,  koostöös Jõgevamaa omavalitsustega ja teisteski valdkondades. Pauklin märkis, et kõneluste tulemusena sõlmitakse eelkokkuleppe, mille alusel viivad Jõgeva linn ning haridus- ja teadusministeerium läbi vajalikud õigusaktidest tulenevad kooskõlastused ning protseduurid.

“Sarnased ühiste kavatsuste kokkulepped on haridus- ja teadusministeerium sõlminud ka Viljandi, Haapsalu ja Valga linnaga.  Vastav leping tõestab ennekõike seda, et paikkonna hariduselu ümberkorraldamisel on võetud suunaks riigigümnaasiumi rajamine,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis.

Kavatsust rajada riigigümnaasium Aia 34 asuvasse koolihoonesse kommenteeris Küttis: “Olen tutvunud selle hoonega. Detailselt ehitusliku iseloomustuse andmine eeldaks põhjalikumat ülevaatamist. Leian  aga, et  viiekümnendate aastate klassitsistlikus stiilis ehitatud  hoonet tasub hoida ja renoveerida nüüdisaegseks, tänapäevase õppekeskkonnaga koolimajaks.”

Alustab tööd kahe ja poole aasta pärast

“Riigigümnaasiumi rajamise keskseks eesmärgiks mitmetes Eesti piirkondades on tagada gümnaasiumiharidus senisest suuremale arvule noortele nende kodumaakonnas. Tulevane riigigümnaasium Jõgeval ei suuda ehk konkureerida taoliste eliitkoolidega nagu Hugo Treffneri Gümnaasium ja Miina Härma Gümnaasium Tartus, kuid on siiski paljudele õpilastele stiimuliks omandada Jõgeval heatasemeline haridus,” tunnistas Küttis.

Plaanide kohaselt peaks riigigümnaasium Jõgeval tegevust alustama 2013. aasta 1. septembrist.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus