Riigieksamite periood sai avapaugu eesti keele riigieksamiga

Eile algas riigieksamite periood eesti keele eksamiga, millele registreerus 6970 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. „Jõgevamaal oli eesti keele eksamile registreerunuid 175,“ teatas Innove riigieksamite ja põhikooli eksamite koordinaator Jõgevamaal, Heiki Sildnik. „Eksamile kohale jõudis mitmel põhjusel kohale mõni noor vähem,“ täpsustas ta.


Eesti keele riigieksam oli kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.

Nagu tavaks, juhatas eksamiperioodi sisse haridusministri pöördumine noorte poole. „Teie jaoks on kätte jõudnud aeg seni õpitu kokku võtta. Ega asjata kutsuta lõpueksameid ka küpsuseksamiteks. Varsti saate teada, kui valmis te olete astuma järgmisi samme haridusteel. Otsustada tuleb ise ja ka vastutada tuleb ise. Loodan, et teie kõigi ees avanevad uksed meelepäraste valikuvõimalustega. Usun, et annate endast parima ja olete edaspidigi innukad õppima, küsima, uurima, otsima ja avastama,“ ütles haridusminister Mailis Reps oma pöördumises.

Täna toimub eesti keele teise keelena riigieksam, kuhu on end kirja pannud 2427 eksamitegijat, kirjalik osa, eksami suuline osa viiakse läbi 24. ja 25. aprillil.

Riigieksamite periood jätkub 6. mail inglise keele eksamiga ning lõppeb 24. mail matemaatika eksamiga. Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillist juunini. Riigieksameid teeb tänavu kokku 10 179 õpilast, kellest 8352 on gümnaasiumiõpilased, 663 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1164 kutseõppeasutuste õpilased.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juunil infosüsteemis EIS.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus