Relvaluba tuleb pikendada vähemalt kuu enne tähtaja lõppemist

Relvaseadus sätestab, et relvaloa aegumisel tuleb vähemalt üks kuu enne selle kehtivuse lõppu esitada avaldus loa vahetamiseks (vanas mõistes pikendamine). Selleks on vaja arstitõendit, ühte passipilti relva kohta ja riigilõivu tasumist tõendavat maksekviitungit.

Trahv kuni 18 000 krooni

Relvaloa vahetamisega hilinenul tuleb tulirelv politseisse hoiule anda. Relvaseadus sätestab hilinemise eest karistuseks kuni 18 000 krooni suuruse rahatrahvi või aresti. Politsei hoiab relva kolm kuud. Selle aja jooksul tuleb kirjutada loovutamise-võõrandamise avaldus ning seejärel on politseil õigus relv hävitada. Seetõttu tuleb olla hoolikas ja hilisemate ebameeldivuste vältimiseks kontrollida relvaloa kehtivust.

Uut luba ei saa viie aasta jooksul

Relvaseaduse nõuete rikkumise eest karistatud isikul puudub õigus lähima viie aasta jooksul uut relvaluba taotleda. Uut luba ei väljastata ka inimesele, kellel on kehtiv väärteokaristus joobes juhtimise eest või kriminaalkaristus. Relvaluba saab taotleda ja relvaeksamit teha igas Lõuna politseiprefektuuri jaoskonnas ja osakonnas.

Lubadega seotud probleemide korral saab abi kohalikust politseiosakonnast/ jaoskonnast lubade talituse töötajalt või Lõuna politseiprefektuurist Tartus Vanemuise 64. Lisaks on vajalik info olemas ka Eesti politsei koduleheküljel www.pol.ee.

Jõgeval võtab lubade talituse inspektor Maie Kabin kodanikke vastu teisipäeviti ja neljapäeviti Jõgeva Politseijaoskonnas ja reedeti Põltsamaa konstaablijaoskonnas.

ALLEN LEEGO,
Lõuna politseiprefektuuri lubade talituse juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus