Reili Liiver: ?Mind üllatas, et nii paljud noored alkoholi tarbivad.

Millest oma töös lähtusid?

Kõigepealt püstitasin hüpoteesi, mis hõlmaks kogu teemat – elu nõuab tarka inimest. On vaja, et inimesed elaksid turvaliselt. Turvaline peab olema seksuaalelu, suhted peavad olema korras, samuti tervis. Rääkisin töös kõikvõimalikest meelemürkidest, nende kahjulikkusest ja sellest, kuidas meelemürgid inimeste elu mõjutavad. Samuti seksuaalvägivallast ja turvalisest seksuaalkäitumisest.

Millist uurimismeetodit Sa kasutasid?

Tegin ankeetküsitluse ja levitasin seda oma kooli gümnasistide hulgas. Uurisin ka ajalehtedest vastavasisulisi artikleid ning vaatasin läbi mitmeid raamatuid. Peaeesmärgiks oli saada statistilisi andmeid.

Mida Sa ankeetides küsisid?

Ankeetidest tuli välja, kui paljud on olnud vahekorras, kui paljud suitsetavad, kui paljud tarbivad alkoholi ja kuidas on lood uimastitega. Samuti küsisin seksuaalvägivalla kohta, kas keegi on selle ohvriks langenud. Selle peale aga eriti midagi ei vastatud.

Millised olid küsitluse tulemused? Kas selgus ka midagi ehmatavat?

Kõige hullem oli vast see, et 92% vastanutest väitis, et tarbib alkoholi. Küsisin ka, kui palju kordi nad alkoholi tarbinud on, ja enamik vastas, et rohkem kui korra või paar. Ainult korra proovinud ei olnud keegi.

Kas selgus veel midagi Sinu jaoks ootamatut?

Kui suitsetamisest juttu oli, siis selgus, et regulaarseid suitsetajaid palju ei ole. Aga hull on see, et need, kes suitsetavad, on seda teinud juba viis-kuus aastat. Ja tegemist on ju gümnaasiumiõpilastega!

Millised küsimused ankeedis veel olid ja millised olid vastused nendele küsimustele?

Küsisin, kas on olemas südamesõbranna või -sõber ja suuremal osal oli ta juba olemas päris pikka aega. 75% vastanutest väitis, et on olnud või on hetkel armusuhtes. Suhte purunemisel on haiget saanud 62% vastanutest. Kui küsisin, kas seksuaalvahekorras olles kasutatakse ka kaitsevahendeid, siis selgus, et praktiliselt kõik kasutavad. Vahekorras on olnud 60% vastanutest. Vastustest tuli veel välja, et 20% on kogenud depressiooni ja lausa 60% on olnud stressis.

Kui palju inimesi küsimustikule vastas?

Kokku vastas 148 õpilast. Üle poole nendest, kes ankeedi said, andsid selle ka täidetult tagasi.

See on päris suur arv. Kaua Sul vastuste läbivaatamiseks ja analüüsimiseks aega kulus?

Sügisel alustasin ja veebruaris sain sellega ühele poole. Tegelesin asjaga ikka pidevalt, igal õhtul trükkisin neid andmeid sisse.

Mis Sa arvad, kas vastati ausalt?

Kuna küsitlused olid anonüümsed, ei pidanud keegi kartma. Arvan, et vastati küll ausalt. Mõni tegi loomulikult lolli nalja ka, aga sellest sain ma aru.

Rääkisid oma töös ka narkootikumidest. Mida täpsemalt?

Kirjeldasin eri narkootikume ja seda, millised võivad olla nende tarbimise tagajärjed. Soovitasin kõigil meelemürkidest hoiduda, isegi mitte huvi pärast proovida, kuna sõltuvus on väga kerge tulema. Narkootikumide kohta küsisin ka ankeedis ja selgus, et 13% vastanutest on neid proovinud.

Mis Sa arvad, kuidas peaks rääkima meelemürkide kahjulikkusest nii, et noored seda ka kuulda võtaksid?

Ma arvan, et moraalilugemisest ei ole kindlasti kasu. See läheb ühest kõrvast sisse ja tuleb teisest kohe välja. Kõigepealt, et noortele midagi selgeks teha, tuleb äratada neis huvi. Hästi sobiksid huvitavad ja noortepärased näitemängud, kus seda teemat käsitletakse. Kui lihtsalt keegi tuleb ja räägib monotoonse häälega pika jutu maha, siis see küll ei aita.

Kaasa saab aidata ka meedia. Kõige parem meediakanal, mille kaudu noorteni jõuda, on televisioon. Nojah, ETV-d paljud ei vaata. Suvel, kui väljas on ilus ilm, võiksid toimuda  vabaõhuüritused, mis noori kohale meelitaksid ja kus antud teema mingil viisil esitatud oleks.  Õppimine ning teadmiste omandamine peaks toimuma läbi mängu ja lõbusate ürituste. 

Kas koolis räägitakse seksuaalkäitumisest ja meelemürkide kahjulikkusest piisavalt?

Nooremates klassides räägiti minu meelest rohkem, gümnaasiumis ma ei ole eriti midagi selle kohta kuulnud. Meil on psühholoogiatunnid, kuid seal räägitakse rohkem sellest, mis puudutab inimese vaimset poolt. Mingeid tegutsemisjuhiseid sealt ei saa. Keegi otseselt kooli sel teema rääkima pole ka tulnud. 

Kas koolis peaks sellest rohkem rääkima?

Ma arvan küll, et peaks rääkima, kuna küsitlusest selgus, et alkoholi tarbivaid noori on nii palju.

Millised on sinu arvates noorte teadmised tervislikest eluviisidest? Kas nad teavad ja tarbivad või nad tarbivad sellepärast, et ei tea?

Minu arvates nooremad, kes hakkavad meelemürke kasutama umbes kuuendas-seitsmendas klassis, veel ei tea nende kahjulikkusest piisavalt palju. Lihtsalt on uus ja huvitav ning proovitakse ära. Nii võib see aga meeldima hakata. Vanemad saavad kindlasti aru, et tegemist on kahjulike asjadega, kuid sageli see ei takista joomist ja suitsetamist. Teatakse, et see on kahjulik, kuid mitte seda, kui kahjulik. Palju oleneb tegelikult ka inimesest. Kambavaim on ohtlik asi ? lähme ja teeme koos ? võib saada hukatuslikuks.

Miks sa sellise teema üldse uurimiseks valisid?

Uurimistöö pidin tegema igal juhul, see on meil 11. klassis kohustuslik. Alguses oli mul tegelikult üks teine teema, aga siis me vaatasime õpetajaga lähenevaid konkursse ja selline teema oli ühe konkursi raames ette antud.

Räägi ka konkursist ja sellest, kuidas Sul seal läks.

Seda konkurssi korraldas koolituskeskus Amor, mis viib igal aastal läbi erinevaid võistlusi ? mõnel aastal võistlevad uurimistööd, teisel näiteks pildid, kolmandal kirjandid. Alati valitakse välja parimad tööd, mis saavad ka auhinnatud. Sellel korral oli võistlevaid töid viiesaja ringis, mina jäin teiseks. Alguses oli korraldajate Interneti-leheküljel kirjas, et sain esimese koha, siis aga selgus, et jäin ikkagi teiseks. Esikohast jäi puudu üks punkt.

Kas oled ka varem mõnel taolisel konkursil osalenud?

Ei ole, see oli esimene. Sellepärast on ka teine koht nii rõõmustav, kuna läksin esimest korda ja sain kohe hea tulemuse.

Kas Sa said töö käigus palju uut teada?

Ikka sain, kõige suurem üllatus on aga ikkagi see, et nii paljud noored alkoholi tarbivad.

LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus