Rasedaid ja väikelaste emasid ei tohi Tööinspektsiooni loata vallandada!

SDE Naiskogu Kadri võttis vastu avalduse, kus ei olda nõus, et uue töölepinguseaduse jõustumisel vähenevad rasedate ja last kasvatavate töötajate õigused töölepingu lõpetamisel.


Eelmisel aastal hoidis Tööinspektsioon ära 40 naise ebaseadusliku vallandamise, uus töölepinguseadus aga loobub tööinspektori nõusolekust väikelast kasvatavate vanemate ja rasedate vallandamisel, pakkumata asemele ühtegi teist tagatist.
Kui riik seisab kõrge sündivuse ja naiste tööhõive eest, ei tohi ta endale lubada töölepinguseadust, mis võimaldab kergekäeliselt vallandada väikelaste vanemaid ja rasedaid.
Kehtivas seaduses kaitseb Tööinspektsioon töötaja õigusi ja ennetab ebaseadusliku vallandmise ohtu, sest reeglina tööandja inspektsiooni poole põhjuseta ei pöördu. Uue töölepinguseaduse järgi võib aga töölepingu lõpetada üle kahe kuu vanust last kasvatava vanemaga, kui väheneb tema  töövõime (sobimatus, kohanematus) või  halveneb töötaja tervislik seisund. Seda võib teha tööinspektori loata.
2007. aastal küsiti tööinspektoritelt luba 240 väikest last kasvatava naise või rasedaga töölepingu lõpetamiseks, nendest 40 töötaja puhul lepingu lõpetamiseks luba ei antud.

KADI PÄRNITS,

SDE Naiskogu Kadri juhatuse liige

blog comments powered by Disqus