Rannal tähistati Lauri Kettuneni 120. sünniaastapäeva

Eestlastele on Lauri Kettunen tähtis kodavere murraku uurijana, ta on ka luuletusi kirjutanud, muuseas eesti keeleski. Õhtu jooksul esitati luuletusi eesti keeles kirjutatud luulekogust “Südame sillad”. Peale kohalike oli külalisi Alatskivilt, Omedust ja Halliku Maanaiste seltsist. Lauri Kettunen sündis 10. septembril Ida-Soomes, keskhariduse omandas Kuopios, 1908.a. lõpetas Helsingi Ülikooli. Teaduslikku tööd alustas 1906.a. naaberkihelkonna sõnavara kogumisega. 1907.a. viibis Rootsis nn. metsasoomlaste juures, mille kohta ilmus 1909.a. 150-leheküljeline teos. Eestisse tuli Kettunen esimest korda 1908, olles Järvamaa murdealal. Peamiseks uurimisobjektiks kujunes noorel teadlasel arhailiste sugemetega Kodavere murrak, mille ainestikku kogus ta intensiivselt 1909-1911.aastatel Sääritsas ja Alatskivil. 1913 ilmusid trükist selle alusel monograafiad. Need olid esimesed suuruurimused ühe eesti murraku kohta, seni põhjalikemad, aga üldse teedrajavad kogu läänemeresoome keelterühmas. Pikemalt loe neljapäevasest Vooremaast. EHA NÕMM

blog comments powered by Disqus