Raiemahu vähendamine 10 miljoni tihumeetrini viiks maapiirkondadest 12 000 töökohta

Eile avalikkusele esitletud Ernst & Young Baltic AS metsa- ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüsist selgub, et raiemahu vähendamine 10 miljoni tihumeetrini aastas tähendaks töö kaotamist 12 000 Eesti elanikule. Eriti tugeva hoobi saaks maapiirkondade tööhõive, mille toimetulek sõltub suuresti metsa- ja puidusektorist.

Analüüsi tellinud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul on sektori panus tööhõivesse kõrgeim Kesk- ja Lõuna-Eestis. „Täna annab metsa- ja puidusektor otseselt või kaudselt tööd 15% Kesk- ja Lõuna-Eesti elanikest. Raiemahu vähendamisel 10 miljoni tihumeetrini aastas langeks vastav näitaja hinnanguliselt viiendiku võrra, mis tähendab tuhandeid töökohti,“ ütleb Välja. Ta märgib, et metsa- ja puidusektor on Eesti regionaalpoliitika üks tugisambaid ja olulisemaid ääremaastumise pidurdajaid, sest loob kõrgepalgalisi ning rahvusvahelise haardega töökohti väljaspool suuremaid tõmbekeskuseid. „Eesti väiksemate piirkondade tööturg on iseäranis sõltuv regioonis tegutsevate suurettevõtete käekäigust ja olulisemad tööandjad on sageli just metsa- ning puidusektori firmad,“ sõnab Välja.

Eesti maapiirkondade arengut veavad Välja hinnangul kõrget lisandväärtust loovad ettevõtted, mis meelitavad piirkonda kvalifitseeritud spetsialiste. Ta lisab, et kohalikud metsa- ja puidusektori ettevõtted on viimasel kolmel aastal teinud investeeringuid kokku enam kui miljardi euro väärtuses. Lisaks on sektor Eesti kõige automatiseeritum ning digitaliseeritum tööstusharu. „Tehnoloogilise võimekuse ja sellest tulenev lisandväärtuse kasv võimaldab sektoris rakendust leidnud inimestele maksta Eesti keskmisest kõrgemat palka. Raiemahu vähendamine 10 miljoni tihumeetrini muudaks oluliselt maapiirkondade tööhõivet- ja turgu. Metsa- ja puidusektoris töö kaotanud inimestel oleks väga keeruline leida võrdväärset alternatiivi, pidades silmas erialast eneseteostust ja karjäärivõimalusi,“ ütleb Välja. Ta selgitab, et Eesti väiksemates piirkondades on juba täna paljudes sektorites töö seiskunud ja inimestel pole isegi suure soovi korral alati võimalik kodu lähedal tööd leida. „Paraku on igapäevane sõitmine kodu ja suuremates tõmbekeskustes asuva töökoha vahel kurnav nii vaimule kui ka rahakotile ning lahenduseks on sageli maalt ära kolimine,“ sõnab Välja.

Täna moodustab metsa- ja puidusektori poolt loodav lisandväärtus 27% Kesk-Eesti ja 20% Lõuna-Eesti lisandväärtusest. Raiemahu vähendamine 10 miljoni tihumeetrini aastas vähendaks mainitud näitajaid ligi neljandiku võrra. „Kesk- ja Lõuna-Eestis on kokku ligi 1800 metsa- ning puidusektori ettevõtet, mis annavad otseselt või kaudselt tööd tuhandetele inimestele. Sektori loodud töökohtade tähtsus avaldub otseselt ümberkaudsete firmade toimetulekus ja arengus. Raiemahu vähendamine ja sellest tulenev töökohtade kadumine paneks vallandaks lumepalliefekti, mis omab mõju kogu piirkonna ettevõtlusele ja toimetulekule,“ ütleb Välja.

blog comments powered by Disqus