Rahvusvähemuste hariduse osakonda juhib Cilja Laud

Rahvusvähemuste hariduse osakonna üheks väga oluliseks ülesandeks on ettevalmistustöö 2007. aasta 1. septembril algavaks üleminekuks osalisele eestikeelsele õppele venekeelsetes gümnaasiumides. Uue osakonna tegevuse eesmärk on rahvusvähemuste keelelis-kultuurilise identiteedi kujunemist ja nende Eesti ühiskonda lõimumist toetava hariduspoliitika kavandamine ja elluviimine, selleks sobiva õigusruumi loomine ja vajalike ressursside kavandamine. Uue osakonna juhataja Cilja Laud on alates 2001. aastast Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua liige. Aastatel 1995-2005 oli Cilja Laud Eesti Juudi Kogukonna esinaine. Cilja Laud on lõpetanud Leningradi Riikliku Kultuuri Instituudi. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus