Rahvusvaheliseks sotsiaaltöötajate päevaks

Meie ühiskond on pikemat aega muutumise teel. Majandusraskused lahutavad perekondi – ei ole harvad juhused, kui lapsed peavad toime tulema vanemateta, kes on läinud piiri taha paremat elujärge püüdlema. Probleemid, millega sotsiaaltöötajad oma igapäevatöös kokku puutuvad, on väga äärmuslikud: töötus, eluaseme puudumine, majanduslik toimetulematus, haigused, väärkohtlemine, hoolt vajavad lapsed.  Nimekiri on pikk.

Kui palju me märkame ja tunnustame neid inimesi oma panuse andmise eest neile, kes seda vajavad? Sotsiaaltöötaja on inimene, kellele on loomuomane hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, ausus, vastutustunne, tolerantsus ja pühendumine, hea pingetaluvus ning otsustusvõime, koostöö- ja motiveerimisvõime ja kes on need omadused rakendanud, töötades sellisel elualal, kus aidatakse abivajajaid.

Kuidas tuleksid toime meie abivajajad, kui meil puuduksid empaatiavõimega ja vastutustundlikud inimesed hoolekandeasutustes, koduhooldustöötajate, lastekaitsetöötajate, valdade ja linnade sotsiaaltöötajate, haigla sotsiaaltöötajate, koolide sotsiaalpedagoogide hulgas.

Abi saab aga see inimene, kes on abi valmis vastu võtma. Kui inimene on saanud oma probleemidele lahenduse, siis ta reeglina tagasisidet ei anna. Seega, kui inimene enam tagasi ei tule, on ta suure tõenäosusega oma elu korda saanud. See aga ongi sotsiaaltöötaja tehtud töö mõõdupuu ja tunnustus.

Õnnitlen kõiki sotsiaalvaldkonna töötajaid rahvusvahelise sotsiaaltöötajate päeva puhul!

i

VIKTOR SVJATÕŠEV, Jõgeva maavanem

blog comments powered by Disqus