Rahvusvahelise märgalade päeva üritused Jõgevamaal

Seoses rahvusvahelise märgalade päevaga korraldab Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartus regioon korraldab selle päeva märkimiseks Endla ja Emajõe-Suursoo looduskaitsealadel algklasside joonistusvõistluse, mille tähtaeg on 1. veebruar, teatas Riikliku Looduskaitsekeskuse pressiesindaja.

Osalema oodatakse 1.-4. klasside õpilasi Siimustist, Kuremaalt, Laiuselt, Vaimastverest, Jõgevalt, Koerust, Rakkest. 
Võistluse eesmärk on tutvustada lastele märgalasid, selgitada puhta vee olulisust ja sellega seonduvaid toitumisseoseid looduses.
Parimale võistlusel osalenud klassile korraldatakse kevadine matk sohu, tublimatele kingitakse joonistustarbed või loodusraamat. Tööd pannakse välja Endla looduskaitseala keskuses Toomal. Laste joonistusvõistlusega tegeleb LKK Jõgeva-Tartu regiooni loodushariduse spetsialist Katrin Möllits.
Rahvusvahelise märgalade päeva eesmärk on tõsta  avalikkuse teadlikkust
märgalade väärtustest ja kasulikkusest, eriti aga Ramsari
Konventsioonist.
Ramsari konvem?tsioon sõlmiti 2. veebruaril 1971. aastal Iraanis. Konventsiooniga lepiti kokku, et edaspidi pööratakse märgalade kaitsele ja arukale kasutamisele rohkem tähelepanu. Ramsari konventsiooni kohaselt on kaitstavate märgalade pindala maailmas 1 530 000 km2.
Arvuliselt on olulisi kaitstavaid märgalasid kogu maailmas 1708
(www.ramsar.org/).
Eestis kuuluvad rahvusvaheliste märgalade nimistusse 11 kaitseala: Matsalu rahvuspark, Vilsandi rahvuspark, Soomaa rahvuspark, Muraka looduskaitseala, Endla looduskaitseala, Nigula looduskaitseala, Alam-Pedja looduskaitseala, Emajõe-Suursoo looduskaitseala ja
Piirissaar, Puhtu-Laelatu-Nehatu looduskaitseala, Laidevahe looduskaitseala ja Hiiumaa saared koos Käina lahega.
Rahvusvahelisena tähistatakse märgalade päeva alates 1997. aastast.
Vooremaa

blog comments powered by Disqus