Rahvamuusikanädal tõi regilaulu ja rahvapillid lastele lähemale

Muusikanädalaid ning koolisisest lauluvõistlust on Jõgeva Ühisgümnaasiumis peetud ka varasematel aastatel. Tänavuse muusikanädala otsustasid muusikaõpetajad Silja Piir ja Karin Luik pühendada aga rahvamuusikale.

Külalised kiitsid publikut

Mõtte rahvamuusika-teemaliseks rahvamuusikanädalaks oli Silja Piirile andnud just loeng-kontsert, kus esinesid Anu Taul ja Raivo Põldoja.

Nädala esimesel päeval kutsuti rahvatantse tutvustama Merleen Läänemägi Jõgeva kultuurikeskusest. Kõigil asjast huvitatutel I – VII klassini oli sel päeval võimalus ka külalise juhendamisel tantsida.

Järgmisel päeval olidki koolis külalised Anu Taul ja Raivo Sildoja, kes tutvustasid kõikidele klassidele erinevaid rahvapille ning regilaule. Selgus, et lapsed tundsid pille üllatavalt hästi ning laulsid hea meelega ka laule kaasa. Külalistele meeldis Jõgeva Ühisgümnaasiumi publik aga sedavõrd, et nad lubasid järgmisel aastal uuesti kooli esinema tulla.

Kesknädalal tuli kontserti andma nelikümmend Jõgeva muusikakooli õpilast, kellele lisaks astusid üles ka muusikakoolis õppivad ühisgümnaasiumi lapsed. Kaasa sai elada nii üksikesinejatele kui ka puhkpilliorkestri ja lauluansamblite esinemisele Margus Kase juhendamisel ning muusikakooli juures tegutseva Ingrid Orgulase laulu- ja mängukooli laste etteastele.

Lauluvõistlus ja trepikontsert

Neljapäev kuulus traditsioonilisele ülekoolilisele lauluvõistlusele. Selgitati parimad lauljad neljas vanuserühmas ning kogu võistluse parim ehk Laululind 2005. Selle tiitli sai endale VII b klassi neiu Nancy Tarum. Lauljaid hindas zürii, kuhu kuulusid seekord Hillar Laane kultuurikeskusest, laulustuudio juhendaja Merike Siirak ning oma koolist õpetaja Ludmilla Vahtla ja õpilasomavalitsuse president Mikk Simmulmann. I – II klassi tublimateks laululasteks tunnistati Mirjam Võsaste, Ants-Marten Prii ja Mari Sildnik ning eripreemia hääle arenemise eest anti Aana-Liisa Kastele. III – IV klassist osutusid võitjateks Sandra Pukk, Kerli Koort ja Karoliine Rajasoo, VI – VII klassidest Kati Kuld ja Annika Nurk, IX – XII klassidest Urmo Kõiv, Kerstin Mägi ja Anne-Lys Kuldmaa.

Nädala viimane koolipäev oli regilaulude päev. Koolimaja fuajees trepil astusid regilauludega üles V klassi õpilased, kelle esinemise koolikaaslased ka heal meelel vastu võtsid.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus