Rahvaliit valiku ees

Tuleb meelde vana lugu kolhoosi juhatuse koosolekust. Päevakorras kaks punkti, esiteks laudakatuse remont, teiseks kommunismi ehitamine. Otsustati: õlgi esimese punkti täitmiseks ei ole, tuleb arutada teist päevakorrapunkti.

Ajakirjandus neelas konksu alla

Niisama efektselt libises probleemidest üle ka Rahvaliidu kongress ja kõik keskendus uue erakonna ideele. Ajakirjandus liigutas kõrvu ja neelas konksu alla.

Erakonna kongress on loomulikult koht, kus arutada ka tulevikuvisioone ja koostööpartnereid. Ei täna ega kindlasti ka lähitulevikus ole Eestis ühtegi nii tugevat poliitilist jõudu, kes üksinda suudaks enamusvalitsuse kokku panna.

Erakonnajuhtide omavahelised arutelud on poliitika loomulik osa. Olen korduvalt ka Rahvaliidu juhtidega kohtunud ning elu ja poliitikat arutanud. Oleme asjadest ühtemoodi aru saanud. Elu praktiline pool ilmneb aga Riigikogu saalis ja komisjonides. Siin üksmeel lõpeb, sest koalitsioonilepe on Rahvaliidule ilmavaatest tähtsam. Täna kehtivat koalitsioonilepet ei saa ei mina ega ka mu erakonnakaaslased kuidagi toetada.

Mis saab edasi?

Mind usaldavad ennekõike Kagu-Eesti inimesed. Enamikus lihtne, alla Eesti keskmise teeniv rahvas. 17 000-kroonine igakuine vanemapalk on meie kandis arusaamatu, samuti ei tajuta rahakotis tulumaksu alanemist. Küll oleks tuge kättesaadavast arstiabist, heast haridusest, korras teedest, interneti püsiühendusest ja toimekast konstaablist. Kahe sõnaga: vaja on head avalikku teenust, see tuleb riigi ja kohalikust eelarvest, meie kõigi maksurahast.

Põhiline on see, et riigiisad vähem tõmbleksid ja reformi ei reformiks. Küll siis elu ka edeneb, majandus kosub ja palgad tõusevad.

Usun, et selleni saab jõuda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kaasabil. Nii usuvad kõik meie toetajad ja partnerid. Meil on väga väärikas esindus Euroopa Parlamendis. Kuulume Euroopa Sotsiaaldemokraatlikku Parteisse, ühte kahest Euroopa poliitika suurjõust.

Oma mõttekaaslaste rahvusvahelisest ühendusest me ei lahku ja sellega peavad arvestama kõik need, kes koostööst ja kokkuminekust räägivad.

Oleme läbi elanud paremaid ja halvemaid aegu ja me ei kavatse Eesti poliitikast kuhugi kaduda. Sotsiaaldemokraadid on nõus tegema koostööd kõigi meiega seisukohti jagavate ja mõistvate parteide, ühenduste ja inimestega.

Rahvaliidu suures liikmeskonnas on palju meiega samu väärtusi kandvaid inimesi. Soovime nendega teha suuremat koostööd. Kas sellest sünnib edaspidi ka parteide ühinemine, sõltub eelkõige Rahvaliidu edasistest valikutest.

IVARI PADAR,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees,
Riigikogu liige

blog comments powered by Disqus