Rahvaliit jätkab edaspidi iseseisva erakonnana

Pühapäeval Jõhvi Kontserdimajas toimunud ning iseseisva erakonna jätkamise poolt otsustanud Rahvaliidu erakorralisel kongressil kritiseerisid neid Jõgevamaa rahvaliitlasi, kes pooldavad ühinemist Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, maakonnaühenduse juhatuse esimees Riina Kull ja Riigikogu liige Villu Reiljan. Rahvaliidu auliikme Urmas Pirgi hinnangul oleks liitumisplaani kavandanutel ja nende poolehoidjatel mõttekas ise erakonnast lahkuda.

Torma vallavanem Riina Kull märkis oma sõnavõtus, et Rahvaliidul on oma nimi, maine, sümboolika ning kindlad põhimõtted oma valijate, ennekõike maapiirkonna elanike huvide kaitsmisel.

“Ühinemine, mis pealegi oli ebademokraatlikult ette valmistatud, tähendanuks kõigest sellest loobumist. Seniselt erakonna esimehelt Karel Rüütlilt oodanuks aga mehisust kongressi lõpul kõnepulti minna ja teatada oma tagasiastumisest. Nüüd korraldatakse aga veel erakorraline juhatuse koosolek,” rääkis Jõgevamaa rahvaliitlaste eestvedaja. 

Reiljani plaaniväline sõnavõtt

Riigikogu liikme ja Rahvaliidu kunagise esimehe Villu Reiljani sõnul polnud tal algul kavas kongressil sõna võtta, kuid välja kujunenud olukord tingis selleks vajaduse. “Kongressi tulemusi võib pidada kordaläinuiks selles suhtes, et nurjus plaan erakonda lõhestada ja kaaperdada. Probleeme, mida lahendada, ja eesmärke, mille nimel töötada, jätkub aga rohkesti.

Reiljan lisas, et Presidendi ja Rahvaliidu auesimehe Arnold Rüütli esinemine oli kantud erakonna looja tugevast vastutustundest ja jättis kongressil osalenutele kindlasti sügava mulje.

“Osad maakonnaühendused olid aga juba maakonnakonverentsidel võtnud vastu otsuse toetada erakonna iseseisvat jätkamist. Sotsiaaldemokraatidega ühinemine olnuks mõeldamatu erakondade piisavalt erinevate vaadete tõttu,” lisas Reiljan. 

Oodatakse ühinemise pooldajate lahkumist

“Kongressil võitis selge mõistus. Nüüd ootaks aga meelsasti erakonna puhastumist, mille käigus peaksid Rahvaliidu likvideerimise esile kutsunud ühinemisprotsessi pooldajad omal algatusel erakonnast välja astuma. Pärast nende lahkumist tuleb loodetavasti ka uusi liikmeid ja erakond muutub taas tugevamaks,” märkis ERL Jõgevamaa Ühenduse endine esimees Urmas Pirk, kes valitud Rahvaliidu auliikmeks ja tunnustatud Aasta Rahvaliitlaste nimetusega.

Põltsamaa valla ettevõtja ja samuti Rahvaliidu auliige Hendrik Allsaar on seisukohal, et kongressi otsus tõi paljudele maainimestele tagasi kindlustunde, mis vahepeal kadunud oli. “Kui Rahvaliit oleks poliitikamaastikult kadunud, poleks maapiirkondadel tegelikult võimalik toetuda ühelegi poliitilisele jõule, kellel on reaalne soov tema huve kaitsta,” tõdes ta. 

Aeg näitab

Kongressi delegaat ja kauaaegne omavalitsusjuht Mati Kepp ütles, et Jõhvis vastu võetud otsus kajastab enamiku koosolijate seisukohti ja väärib seetõttu aktsepteerimist.

“Küllap teevad aga nüüd praegused Rahvaliitu kuulujad omad otsused. Kes jääb iseseisvasse erakonda, kes ühineb mõne teise erakonnaga. Mis puutub aga erakonna tulevikku, siis seda näitab aeg.”

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on Rahvaliidu poliitikas tegijaks jäämisel oluliseks kriteeriumiks edu järgmistel Riigikogu valimistel. “Kongress ja seal toimunud häältelugemise protseduur oli aga igati korrektselt ette valmistatud ja demokraatlikult läbi viidud,” kinnitas ta. 

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus