Rahvakultuuri edendamiseks saab taotleda toetust

Toetusi eraldatakse Jõgevamaa rahvakultuuri spetsialisti Pille Tuti sõnul ülemaakondlikele rahvakultuuri organisatsioonidele või kollektiividele, aga ka rahvakultuurialastele ülemaakondlikele kultuurisündmustele ja rahvakultuuri valdkonnas tegutsevate inimeste ülemaakondlikele koolitusprojektidele.

“Eelistatud on maakondlike rahvakultuurikollektiivide ja organisatsioonide tegevuse toetamine, eesti pärimuskultuuri säilitamisele ning arendamisele, laulu- ja tantsupeo protsessi järjepidevusele ja maakondliku identiteedi hoidmisele suunatud projektid ja tegevus,? ütles Pille Tutt.

Taotlused finantseerimiseks esitatakse Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse maakonna rahvakultuuri spetsialistile.

Laekunud taotlused vaatab läbi ja teeb ettepanekud Rahvakultuuri Keskusele rahvakultuuriprojektide ning -tegevuste toetamiseks maakonna rahvakultuurispetsialist konsensusel maavalitsuse kultuuriametnikuga (või moodustatud komisjon). Taotluste põhjal vormistatakse maakondlikud  jaotusettepanekud, mis kooskõlastatakse maavanemaga.

Maakondlikud jaotusettepanekud kinnitab ning sõlmib lepingud toetuse saajatega Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse direktor. Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihipäraselt, vastavalt esitatud taotlusele ja eelarvele ning Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusega sõlmitud lepingule ning esitama toetuse kasutamise kohta nõuetekohase aruande Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusele lepingus ette nähtud kuupäevaks.

Jõgeva  maakonnas jaotamisele tulev summa on  90 000 krooni.

Taotlusi riigieelarvelise toetuse taotlemiseks juriidilistelt ja registreeritud füüsilistelt isikutelt  (FIE-d)  oodatakse  22. veebruariks aadressile   Suur 3, Jõgeva.

Taotluse ja aruande vormid on saadaval Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse koduleheküljel www.rahvakultuur.ee.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus