Rahva tervise ohtu seadnud valitsus peab lahkuma

Koalitsioon ei soovinud vastu võtta ka opositsiooni abikätt probleemi lahendamiseks. Nii langes valitsusliidu parteide häältega 10. veebruaril Riigikogu menetlusest välja sotsiaaldemokraatide esitatud otsuse eelnõu, millega Riigikogu oleks teinud valitsusele ettepaneku eraldada tervishoiu investeerimisvajaduste rahuldamiseks raha riigi stabilisatsioonireservist.

Arstiabi kättesaadavus on halvenenud

Sotsiaaldemokraatide arvates on valitsuse poolt kinnitatud haiglate arengukava aastani 2015 selgelt pikaajalist ühiskondlikku tulu toov investeering. Seega oleks olnud igati põhjendatud riigi stabilisatsioonireservi kasutamine tervishoiu investeerimisvajaduste rahuldamiseks. Kuni seda pole tehtud, ei anna kõik muud tervishoiu tulevikku puudutavad arutelud tulemust.

Res Publica juhitav valitsus on lubanud suurendada tervishoiukulutuste protsenti SKTst. Seda lubadust pole aga suudetud täita. Selle asemel on pikendatud ravijärjekordi, vähendatud hüvitisi ja tõstetud ravimite hindu. Kannatanud on seega rahva tervis, sest arstiabi kättesaadavus on oluliselt halvenenud.

Lisaks on rahandusminister Taavi Veskimägi tulnud välja süüdimatu ettepanekuga likvideerida toimiv haigekassa. See kõik näitab ilmekalt Res Publica võimetust riiki juhtida.

Lisaraha stabilisatsioonireservist

Sotsiaaldemokraatide hinnangul oleks kriisi lahenduseks tervishoiule 500 miljoni lisakrooni eraldamine riigi stabilisatsioonireservist. Ja seda võimalikult kiiresti.

Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud haiglate arengukava näeb kuni 2015. aastani ette 4,4 miljardi krooni suurust investeeringut. Tänavune riigieelarve ja Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud eelarvestrateegia aastani 2008 haiglavõrgu arengukava elluviimiseks rahaeraldisi aga ette ei näe.

Riigikogu enamus ei toetanud ka sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekut 2005. aasta riigieelarve eelnõule, mis nägi ette riigieelarvelist toetust ravikindlustuse eelarvele 142 miljoni krooni ulatuses.

Vastavalt kehtivale riigieelarve seadusele on Eesti riik moodustanud stabilisatsioonireservi. Reservi paigutatud vahendid on ette nähtud selleks, et maandada üldmajanduslikke riske ja rahastada pikaajalisi ühiskondlikku tulu toovaid strukturaalseid ümberkorraldusi. Täna on reservis 5 miljardit krooni.

Valitsusliit ei toetanud päästvat algatust

Riigieelarve seadus annab Riigikogule Vabariigi Valitsuse ettepanekul õiguse kasutada stabilisatsioonireservi vahendeid. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitaski Riigikogu otsuse eelnõu, millega oleks tehtud valitsusele selline ettepanek.

10. veebruaril ei leidnud aga eelnõu Riigikogu enamuse toetust.

Selle sammuga näitas valitsusliit selgelt soovimatust täita haiglate arengukava ja seista rahva tervise parandamise eest.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul on Juhan Partsi valitsusele antud usalduskrediit ammendunud. Seega oleme asunud koguma allkirju peaministri umbusaldamiseks.

EIKI NESTOR,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni aseesimees

blog comments powered by Disqus