Rahanappus sisejulgeolekus tõstab iga kodaniku turvariski

Meenutagem viimaseid sündmusi: sarivargusi toime pannud kurjategijad ründasid Tallinnas neid kinni pidanud politseinikke. Korrakaitsjate hoiatuslaske eirati ning lõpuks oli politseinik sunnitud avama tule kurjategija pihta, et kaitsta ennast kurikaela ründe vastu.

Narvas jälle sai kurjategijate ründes kannatada politseinik, kes transportis kinnipeetavaid politseijaoskonda. Kurjategijaid kahtlustati tütarlapse röövimises. See sunnib nii kriitiliselt kui ka enesekriitiliselt pärima, et kas politseid areng on seiskunud, kas me oleme jõudnud tagasi aega, mil Eestis paukusid püstolid ja kurjategijate kinnipidamine toimus peamiselt jõu ja K-komando abiga?

Loodan, et mitte, aga need juhtumid on selge märk, et hetkel kipub vaevaga hoitav tasakaal jälle paigast minema, et vaekausid kipuvad valele poole kalduma. Peamine põhjus: seadusekaitsjate roll on alaväärtustatud ning vähe lugupeetud. Lugupidamine tuleb mõistagi välja teenida, kuid ühiskond peab omalt poolt vääriliselt tasustama selle vaimselt ja füüsiliselt väga keerulise töö.

Kurjategijatele annab olukord, kus korrakaitsja amet ei ole ühiskonnas au sees ja on alarahastatud, üleoleku ja karistamatuse tunde. Arenenud ühiskonnas ei saa taolist reageeringut pidada normaalseks.

Investeerimine sisejulgeolekusse ei ole olnud meie riigi prioriteet. Täna töötab politseis vähem inimesi kui kunagi varem. Viimase viie aasta jooksul on politsei teenistusest lahkunud üle 2000 inimese. Kui noorempolitseiniku brutopalk on keskmiselt 6500 krooni kuus, siis motiveerivaks palgaks seda küll pidada ei saa ning inimesed on sunnitud otsima paremini tasustatavat tööd. See on aga turvarisk, mida kuritegelik maailm on asunud ära kasutama.

Siseministrina ei saa mina seada ühtki teist eesmärki kui politseiametnike ning teiste sisejulgeoleku eest vastutavate ametnike sotsiaalsete garantiide ja töötasu suurendamine. Viimase aja kriitilised sündmused annavad selgelt märku, et raha tuleb paigutada meie turvalisuse suurendamiseks, mitte loovutada seda pimedal tänaval pätile.

See peab tehtud saama, sest inimesi on Eestis vähe, häid inimesi kahjuks veelgi vähem. Ning meil on vaja, et head inimesed töötaksid heade poolel ja et nende jõud käiks kurjadest üle.

KALLE LAANET,
siseminister

blog comments powered by Disqus