Rahakapi võti on koalitsiooni taskus

Tahame lugupeetud koalitsioonipoliitikule ja rahanduskomisjoni esimehele meelde tuletada tõsiasja, mida ta ilmselt väga hästi teab, aga targu maha vaikib ? riigieelarve koostab Eesti Vabariigis koalitsioon ja selle, milliseid kulusid seal planeeritakse, otsustab samuti koalitsioon. Koalitsioonil on Riigikogus häälteenamus.

Samas lehenumbris kirjutas Elle Kull, et esitasime 2007. eelarvemenetluse käigus mitmel korral ettepaneku eraldada suurtele peredele senisest enam raha.

Selle selgituseks: tegime vastava ettepaneku viimati enne Riigieelarve kolmandat lugemist ehk siis veelkord ka kõige viimasel võimalusel. Seda kinnitab Riigikogu rahanduskomisjoni istungi protokoll nr 187 21. novembrist 2006. aastal, mille kohaselt koalitsioon otsustas Isamaa ja Res Publica Liidu esitatud suure pere vanemapalga laiendamiseks raha eraldamiseks tehtud muudatusettepaneku taas maha hääletada. Poolt oli 4 ja vastu 7 komisjoni liiget. Teatavasti on rahanduskomisjonis enamus koalitsioonil, mitte opositsioonil.

Teiseks püüab Atonen jätta muljet, et meie ettepanek oli tehtud suunatud eelarve tulude suurendamise arvel. Atonen kirjutab: “Esiteks, veel 2007. aasta eelarve menetlemise käigus nuhtlesid kriitiku erakonnakaaslased valitsust ja eriti Reformierakonda ülioptimistliku eelarve planeerimises. Siis sobis ühtmoodi poliitika, nüüd, valimiste eel, teistsugune.? Ka siin on tõde väänatud. Me ei pakkunud suure pere vanemapalga katteallikana mitte riigieelarve tulude suurendamist, nagu Meelis Atonen püüab vihjata, vaid valimiste eel mõttetult suureks paisutatud Vabariigi Valitsuse reservi vähendamist.

Kolmandaks kinnitab Elle Kull, et ei ole pojaohtu Atoneni isalikke nõuandeid rahajagamise osas Riigikogus kunagi küsinud ega neid ka vajanud. Kuivõrd meil ei toimu kunagi riigi rahade jagamise arutelud mingites erakonna poliitilistes tagatubades. Oleme neid asju otsustanud üheskoos ja avalikult. Nõuküsimise episood Atoneni artiklis on riukalik leidmotiiv kriitika halvustamiseks ja iseenda paremas valguses näitamiseks. Ainuke ?hea? nõu Atoneni poolt suurperede toetuste puhul oli toona ? ?pole mõtet sisse anda, hääletame maha nagunii!?

Selle taustal ei jäta ka reformierakonna juhtpoliitiku ülejäänud jutt oma erakonna valimisprogrammis peituvatest lubadustest suurperedele liiga usutavat muljet. Targu on ta oma lubaduste loetelust välja jätnud selle, mille vastu parlamendis ise hääletati. Tsiteerin reformierakonna programmi: ?Lasterikka pere toetust hakatakse maksma alates viiendast lapsest (praegu alates seitsmendast);? Seega ? ühest lubadusest on loobutud juba enne valimisi.

Kokkuvõttes ? selle eest, et koalitsioon Elle Kulli algatatud suure pere vanemapalga laiendamiseks juba teist aastat aasta riigieelarvest raha ei ole leidnud, vastutab koalitsioon. Aus oleks seda ka tunnistada, mitte inimesi uute lubadustega uinutada.

Elle Kull,
Taavi Veskimägi

blog comments powered by Disqus