Raamatukogudel on ühiskonnas tähtis roll

Käesoleva aasta kui raamatukogude teema-aasta üks eesmärke on muuta üle 800 tegeva raamatukogu iga inimese kodukohas nähtavamaks ning uurida nende rolli neljast aspektist.
Teema-aasta projektijuht Liina Valdre kõneles, et aasta jooksul avatakse raamatukogude neli aspekti.
„Esimesel kolmel kuul on raamatukogud fookuses kui kirjanduse ja kultuurikeskused, seejärel kolme kuu jooksul kogukonnakeskustena,“ ütles Valdre. „Suvel plaanime raamatukogud panna ratastele ja tulla rahva sekka ning aasta viimased kolm kuud otsime vastust küsimusele, milline saab olema raamatukogude tulevik.“
Eestis tegutseb 2020. aasta andmetel 871 raamatukogu, millest 521 on rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ja 39 teadus- ja erialaraamatukogu. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja ja aastas tehakse 13 miljonit laenutust ning ligi
7 miljonit raamatukogu külastust ja üle 8 miljoni virtuaalkülastust.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus