Puurmanis lõppesid tammiehitustööd

Kavandatud tööd said tehtud enam-vähem planeeritud ajaks. “Tööde üleandmise tähtajaks oli märgitud 20. oktoober, asi sai tegelikult teoks 27. oktoobril. Kõigest nädal suure objekti puhul pole miski ime. Vesi on veel üles tõstmata. Nüüd võib juba ka vett paisutama hakata,” märkis Puurmani vallavanem Rauno Kuus.

Masinaid on aga tammi juures veel mõnda aega näha, sest täidetakse ja silutakse teid, mis suurtest masinatest kahjustada on saanud, ning tehakse mõningaid korrastustöid, mida ilmastik praegu lubab. Muruseemne külvamine tuleb paraku edasi lükata maikuusse.

Kuigi Puurmani asulas tammiehitus just eriti suuri väliseid muutusi kaasa pole toonud peale korrastatud jõekallaste, parema valgustuse ja maakividest laotud muuli, tähendab see ümbruskonnale, kust Pedja jõgi läbi voolab, väga palju. Seda, et suurvesi jõeäärsed alad üle ujutab, pole nüüd põhjust karta. Kalatrepp, mille üheks osaks on ka valminud muul, võimaldab jõel kalarikkamaks muutuda.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus