Puurmani põllumehed töötavad ja investeerivad edukalt

Tänavu investeerib Puurmani valla töötajate arvult suurim ettevõte ennekõike piimakarja, kusjuures suuremaks tööks on Kursis asuvate tühjade lautade rekonstrueerimine noorkarja tarvis. Selleks kulutatakse ligi neli miljonit krooni.

Möödunud aastal tõusis Puurmani Põllumajandusühistus piimatoodang 900 kilogrammi võrra lehma kohta. “Keskmiselt lüpsid lehmad 7664 kilogrammi piima. Alati võib ka paremaid tulemusi oodata, kuid iga-aastane piimatoodangu suurenemine tõestab stabiilselt head majandustaset ning inimeste huvi ja oskust järjepidevalt korralikult töötada, õigesti söötasid valida, tõuaretusega tegelda,” rääkis põllumajandusühistu juhatuse esimees Arvi Kink. “Praegu on meil 670-pealine lüpsikari, mida hoiame Puurmani ümbruses 5 kilomeetri raadiuses paiknevas neljas  farmis. Karja  me suurendada ei kavatse, pigem töötame selles suunas, et praeguse lehmade arvu puhul suuremat  piimakogust saada.

Praegu on koostamisel projektid, et Kursis asuvad tühjaks jäänud vanad farmihooned noorkarja pidamiseks rekonstrueerida. Ehitustööde orienteeruvaks maksumuseks on  neli miljonit krooni. Lõplik hind selgub pärast lepingu sõlmimist ehitajaga ja töö peab valmima hiljemalt tänavu sügisel. Uue näo saanud farmi toome Puurmanist kogu noorkarja,” rääkis Arvi Kink.

 Kõige rohkem on Puurmani Põllumajandusühistus aga investeeritud teraviljakasvatusse. “Uued kombainid ostsime kaks aastat tagasi. Mullu muretsesime aga kombikülvikud, mis kõiki põlluharimistöid korraga teevad, ja randaali. Teraviljapõlde on meil ligi 670 hektarit ja kõige rohkem kasvatame nisu. Arvatavasti saame aga tänavu teravilja üsna vähestes kogustes müüa: prognoositakse veelgi põuasemat suve, kui oli eelmisel aastal. Ja sel juhul tuleb enamik teraviljast kasutada loomasöödaks,”  arutles Arvi Kink, kelle sõnul kulutati mullu 2,7 miljonit krooni ka sõnnikuhoidlate renoveerimiseks, et need   keskkonnakaitse nõuetele vastaksid.   

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus