Puurmani lapsed valmistasid “piimaelukat” ja käisid lüpsilaudas

Piimapäeval lõid kaasa kõik nelikümmend neli kooli I – IV klassi õpilast. Mõte selline päev korraldada sündis üpriski juhuslikult, nagu enamasti head mõtted ikka. Siis juba asusid tegevusse kõik algklassiõpetajad ja kooli huvijuht Raina Rumvolt ning ühisel nõul saigi huvitav päev teoks.

Kust piim tuleb?

Nagu õpetaja Eda Sääsk ütles, tuli esimene mõte Eesti Piimaliidult III ja IV klassidele saadetud vastavate vihikute põhjal. Siis otsustatigi pidada üks tore päev koos kõikide algklassilastega, mis oleks ühtlasi mänguline ja õpetlik.

Kõigepealt valmistasid võistkonnad etteantud materjalist “piimaeluka”. Edasi mindi juba kõik koos Pikknurme suurfarmi, kus on kokku 800 lehma. Lastele tutvustati lahkelt lauta. Näidati, kuidas lüpsmine käib ja kuhu piim voolikut mööda läheb ning mismoodi asju edasi toimetatakse. Lapsed said maitsta värskeltlüpstud piima ja süüa pont?ikuid.

Selle päeva lõunasöök koolis oli samuti piimapäevale sobiv ? piimasupp, juustusai ja kohuke.

Auhindadeks piimatooted

Pärast tutvumiskäiku suurfarmi jätkati koolis mitmesuguste võistlemiste ja mõistatamistega, mis puudutasid lauta, piima, piimatooteid jms. Võisteldi “lehmasabamängus”, tunti maitse järgi ära jogurteid, kohupiimakreemi, hapukoort jne. Peale kõige tuli võistkondadel lahendada teemakohast ristsõna ja panna kokku piimatoodete-teemaline pusle.

Naabervallas asuvalt Laeva Meiereilt oli selle päeva puhuks saadud rohkesti maitsvaid piimatooteid, mida jätkus kõikidele. Piimatoodetest koosnenud auhinnalaualt anti kõigepealt meelepärast valida esikohale tulnud võistkonnal, järgemööda said auhinnad ka teised.

Päeva lõpuks tuli kõikidel fantaasia tööle panna ja teha piimapakile oma kujundus. Esimese ja teise klassi laste tööd pandi koolimajas välja, kolmanda ja neljanda klassi omad aga läkitati Tallinna piimaliidu korraldatud vastavale konkursile.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus