Puurmani ja Laeva valla liitumisel moodustatakse Kursi vald

Mõlema vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed arutasid ühinemisküsimusi ka Kursi kihelkonnapäevadel korraldatud nõupidamisel.

Laeva vallavolikogu esimehe Jaan Sõrra sõnul soosib Puurmani ja Laeva valla ühinemist ajalooline taust. ?Mõlemad piirkonnad kuuluvad Kursi kihelkonda. Kui mõne omavalitsusega ühineda, oleks meile logistiliselt parim varinat Puurmani vald. Mõlemad vallad on aastaid korraldanud Kursi kihelkonnapäevi. Ühinemist peaks soodustama seegi, et nii Puurmani kui ka Laeva vallas on võimul Rahvaliit.?

Laeva vallavanem Väino Jõerüüt märkis, et Laeva vallas korraldatakse ka elanike küsitlus, saamaks teada inimeste arvamust ühinemise kohta. ?Küllap on inimeste jaoks kõige olulisem saada kohapeal kvaliteetset teenust. Kus asuvad valla juhtide kabinetid, pole esmatähtis?

<P align=justify>Analüüsides omavalitsuste võimaliku ühinemise tagajärgi, lausus Jaan Sõrra: ?Kindlasti tuleks ühinemine kasuks Puurmani keskkoolile, kus kõikide eelduste kohaselt hakkaksid gümnaasiumi osas õppima ka Laeva piirkonna õpilased. Ka praegu lähevad mõned Laeva põhikooli õpilased edasi õppima Puurmani keskkooli, paljud aga ka Tartu koolidesse. Kindlasti loodaks liitunud omavalitsuses konstaabli ametikoht.

Suuremal omavalitsusel tekivad paremad kaasrahastamisvõimalused, mis tulevad kasuks raha taotlemisel Euroliidu fondidest. Eesti riigilt saadav ühinemistoetus (1,5 miljonit krooni mõlemale vallale) võiks aga suurem olla. Tarvis oleks ka garantiisid raha kättesaamiseks.”

Puurmani ja Laeva valla võimaliku ühinemise korral moodustataks Kursi vald.

Puurmani vallavolikogu esimees Peeter Kallasmaa: ?Suurema omavalitsuse peamine eelis on see, et seal on võimalik elanikele kvaliteetset avalikku teenust pakkuda. Liiga suureks ei tohiks omavalitsused aga muutuda, sest siis võib asjaajamine keeruliseks ja kontrollimatuks minna.?

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus