Puuetega inimeste suur arv

Sotsiaalkindlustusamet hakkab regulaarselt saatma kõikidele kohalikele omavalitsustele nende piirkonnas elavate inimeste kohta hoolekandealast statistikat. Info on omavalitsustele abiks sotsiaalteenuste planeerimisel, aitab prognoosida toetuste mahtu ning annab ülevaate sellest, milliseid teenuseid võiks piirkonnas eelisarendada.


Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse juhi Helen Tähtvere sõnul on omavalitsused avaldanud soovi saada oma piirkonda puudutavat koondstatistikat. „Selle põhjal saaks nad planeerida näiteks järgmise aasta eelarvet või arendada teenuseid ja toetusi,“ rääkis ta.

Jõgeva maakond on Põlva ja Võru maakonna järel kõrgete näitajate poolest kolmas. Meie maakonnas elab 313 puuetega last, 2878 puuetega tööealist inimest ja 3338 eakat. Kõigist lastest moodustab puuetega laste osakaal 7,1 protsenti, tööealistest 16,5 protsenti ja eakatest 46 protsenti.

Seega moodustavad puuetega inimesed 22,4 protsenti kogu Jõgevamaa elanikkonnast ehk peaaegu neljandiku.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus