Puudub täpne ülevaade tööalasest migratsioonist

Kopenhaagenis toimuval Põhja- ja Baltimaade sotsiaalkomisjonide seminaril “Tööjõu vaba liikumine” on kõne all ka Eesti olukord ja probleemid.

Üks põhiprobleeme on see, et puudub täpne ülevaade tööalasest migratsioonist Euroopa Liidu ja Eesti vahel. Riigist lahkumist ei pea üheski ametiasutuses registreerima ja ametlikku statistikat selle kohta ei koostata.

Keeruline on Eesti olukord tervishoiu valdkonnas, sest migratsioon raskendab ja teeb kulukaks planeerimise tervishoiutöötajate vajaduse ja koolitustellimuse järele. Lisaks ei pruugi kõik täiendavalt välja koolitatud spetsialistid minna tööle Eesti tervishoiusüsteemi. Ühe lahendusena siin on pakutud üle-euroopalist ühtset planeerimissüsteemi.

Kõiki eluvaldkondi haaravat statistikat tööjõu liikumise kohta Eestis ei koguta, kuid hinnanguliselt on välismaal töötavate eestlaste arvuks mainitud 20 000 kuni 30 000 inimest.

Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti Tööturuameti ülesanne koordineerida töötajate vaba liikumist ja tegelda EL ühtsete sotsiaalkindlustuse skeemidega. 

HELJO PIKHOF,

Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimees, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige

blog comments powered by Disqus