Puit-Profiil laiendab tootmispinda

Põltsamaal tegutseval puidufirmal Puit-Profiil on praegu käsil juba mõnda ega plaanis olnud hoonetekompleksi laiendus, mis annab ettevõttele juurde 2800 ruutmeetrit pinda.

Tegelikult venis juba ammu kavas olnud juurdeehitus seepärast, et riigilt tuli maad taotleda. Ettevõtte juhataja Tiit Saare sõnul ei osanud nad arvata, et see protsess nii pikalt aega võib võtta. Detailplaneeringu alustamisest kuni kehtestamiseni kulus neil terve aasta, riigilt maa ettevõtte valdusse saamiseks veel umbes poolteist aastat. Tiit Saar tõdes, et kogemusi ja teadmisi sellise kadalipu läbikäimiseks neil nappis ja samas polnud selle kohta võimalik kusagilt teavet hankida.

 

Maa taotlemine liiga pikk ja kohmakas protsess

Mais külastas Põltsamaad majandus- ja kommunikatsiooniminister, kes käis ka Puit-Profiilis, kuid abi sellest maa taotlemisel enam ei olnud, sest selleks hetkeks olid vajalikud eeltööd juba tehtud. Saare sõnul hakkasid nad mingist hetkest alates hoidma valvsamalt silma peal Keskkonnaministeeriumil ja jälgisid, kuidas seal asjad liiguvad.

Puit-Profiili juhataja sõnul tekkis ka maa-ametis lõpuks aru saamine selle kohta, et ettevõttel seda maad tõepoolest tarvis läheb.

“Samas tundub, et ega seal maa-ametis ikka päris hästi aru ei saada, kuidas riigis majandus toimib,” nentis Tiit Saar.

Tema hinnangul on sellised protsessid liiga kohmakad ja aeglased, aga seda ei saa nemad muuta. Põltsamaa linnavolikogu liikmest Terje Treist sai kontaktisik, kes ettevõttel asju ajada aitas. 2,3 hektari suurune maa-ala tuli firmal lõpuks oksjonil välja osta.

 

Tootmine muutub efektiivsemaks

Puit-Profiili juhataja sõnul on nad praeguseks oma tegevusega ettevõtte territooriumist juba sisuliselt üle kasvanud. Juba aasta jooksul on neil tulnud seetõttu lisatööd teha.

Juurdeehitusega saab ettevõte  juurde laopinda ja samuti rajatakse sellesse hoonetekompleksi uus splintimisliin. Viimatimainitu tähendab ettevõttele tootmise moderniseerimist, millega aga ei kaasne tootmises põhimõttelist muutust. Lihtsalt üks oma aja ära elanud tootmisliin läheb tootmisprotsessist välja ja see asendatakse uue väiksema materjalikulu ja natuke kiirema liiniga.

Ülejäänud laienduseosasse rajatakse pooltoodete laoruumid, mille abil saab tootmise planeerimist lihtsamaks, paindlikumaks ja efektiivsemaks muuta. Koos varjualustega saab ettevõte juurde kuni 2800 ruutmeetrit pinda. Sellesse kompleksi rajatakse ka töötajate olmeruumid. Juurdeehitis tuleb olemasoleva territooriumi laiendusena, ehkki aadressi järgi asub olemasoleva ettevõtte kompleks aadressil Kuperjanovi tänav 16 ja laiendusena ehitatava hoonetekompleksi aadressiks tuleb Kuperjanovi tänav 18. Erinevatel kinnistutel paiknevad hooned ühendatakse omavahel.

Praeguseks on osa platsist ehitamiseks ette valmistatud, kuid mitte veel kogu ehituse alla minev territoorium, sest osal sellest kasvab praegu alles teravili. Mõne meetri jagu ulatub ehituse alla kuuluv territoorium ka sealsamas lähedal paiknevatele aiamaadele. Saare sõnul ootavad nad ehitustööde alustamisega nii kaua kuni teravili koristatud saab.

 

Ehitus algab augustis

Alles pärast oksjonitulemuste teatavaks saamist valmis juurdeehitise eelprojekt ning seejärel väljastas Põltsamaa linnavalitsus ehitusloa.

Eelprojektiga on hoonete arhitektuurne lahendus ja asendiplaanid paigas, aga ehitusprojekt on alles koostamisel. Tiit Saar loodab et augustis peaks saama ehitamisega alustada. Osa hooneid peaks valmima enne külmade saabumist ning ka betoonitööd peaks selleks ajaks tehtud saama. Osa ehitustöödest jääb ka talveks. Kogu juurdeehitis peaks valmima järgmisel kevadel.

Tiit Saare sõnul nad ehitaja leidmiseks konkurssi ei korralda. Mitte ainult sellepärast, et eraettevõtetelt seda ei nõuta, vaid ka seetõttu, et neil on ehitamisega kiire. Ehitaja leidmiseks konkursi korraldamine tähendaks seda, et ehitustegevusega saaksid nad alustada alles järgmise aasta kevadel. Firmajuht pole  kindel, kas konkursi korraldamine parema tulemuse annaks.

“Alati võib leida kõige odavama tegija. Kui selle firmaga puudub varasem kokkupuude ja kogemus, siis võib juhtuda, et tellija ei saavuta loodetud tulemust. Pealegi on praktika tõestanud, et nii mõnigi kord on kõige odavam pakkumine osutunud lõpuks kõige kallimaks lahenduseks. Eraettevõtjal on see võimalus, et ta võib teha otsuse oma eelnevast praktikast ja kogemustest lähtudes. Puit-Profiili hoonetekompleksi on jupikaupa juurde ehitatud ja kindlasti ei jää praegu kavandatav viimaseks. Me kõik tahame oma seniseid häid partnereid hoida ja selline soov on kindlasti nii meie kui ehitaja poolt vastastikune,” kinnitas Puit-Profiili juhataja.

 

Töökohtade säilitamine on keeruline

Tiit Saare sõnul mõistab ta nii kohalike elanike kui omavalitsuse ootust, et seoses hoonetekompleksi laiendusega tuleksid ettevõttes juurde ka mõned uued töökohad. Samas on  omavalitsuse seisukohalt isegi olulisem 75 töökoha säilimine kui näiteks viie töökoha lisandumine.

“Kui 75 töökohta ära kaoks, oleks see oluliselt halvem variant kui viie uue töökoha mittelisandumine. Globaliseeruva ühiskonna tõmbetuultes peame me konkurentsis püsimiseks ning turul positsiooni parandamiseks ja töötajate palkade tõstmiseks tootmist järjest efektiivsemaks muutma. Hetkel mõtleme sellele, kuidas olemasoleva tööjõuga efektiivsemalt tootmist korraldada,” nentis Puit-Profiili juhataja.

Tiit Saare sõnul pole töökohtade hoidmine ja loomine väikestes kohtades üldse mitte lihtne ülesanne, sest lisaks heale palgale tahavad inimesed ka mugavaid võimalusi vaba aja veetmiseks ja muude eluliste vajaduste rahuldamiseks. Selles on tema kinnitusel oluline roll piirkonna omavalitsustel.

TOOMASREINPÕLD

blog comments powered by Disqus