Puhata ja mängida!

Inimene on kord juba nii loodud, et mida noorem, seda tegusam, uudishimulikum ja ka energilisem. Kui õppimisest ja muudest kohustustest aega üle jääb, tahetakse seda aktiivselt veeta. Ehk nagu  ütles Kusti tuntud lastefilmis — tahaks puhata ja mängida.

Loomulikult kuulub meelelahutuse juurde ka enda arendamine, uue info hankimine, eakaaslastega suhtlemine.

On aja märk, et selleks kõigeks ei piisa enam palliplatsist rahvamaja või koolimaja kõrval nagu mitmekümne aasta eest, vaid nüüd on igas endast lugu pidavas asulas noortekeskus, kus leidub kõik vajalik aktiivseks puhkuseks.

Põltsamaa piirkonna noortele on peagi saabuv nädalalõpp eriline, sest juba homme avatakse linnas pidulikult uus noortekeskuse hoone. Rahataotlusprojekti  esitas Juventus Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vastavasse meetmesse ja see tõepoolest rahuldati, sest noorteühendus teadis täpselt, mida vaja, ja oskas seda ka taotluses kirja panna. Omaosaluseks saadi tuge Põltsamaa linnalt ning pisut ka haridus- ja teadusministeeriumilt.

Üks mure siiski praegu on: kas Põltsamaa piirkonna omavalitsused tegevusprojektide omaosaluseks raha anda saavad, sest vaid maja ülalpidamiseks kulub aastas kolmveerand miljonit krooni.

i

9. detsember 2010

blog comments powered by Disqus