Prügisaaga kogub hoogu

Jõgeva Elamu jurist Merike Valgmäe ütles Vooremaale, et Jõgeva Elamu pole veel otsustanud, kas kohtuotsus vaidlustada või mitte. Samuti pole Valgmäele teada, kuidas on otsustanud toimida Jäätmehoolduskeskus.

Jäätmevedu toimub ka edaspidi

“Kindlasti tuleb Jäätmehoolduskeskusel uut korraldust motiveerida,? kinnitas Valgmäe.

Torma vallavanem Riina Kull ütles, et inimeste jaoks ei muutu sellest kohtuotsusest sisuliselt mitte midagi. “Jäätmevedu on toimunud senini ja toimub ka edaspidi,? selgitas Kull. Vallavanema kinnitusel tuleb IEJ-l vaid tühistada vana korraldus ja vormistada uus.

Kuigi menetlusosalised saavad kohtuotsusele esitada apellatsioonikaebuse 30 päeva jooksul, ei hakka  Jäätmehoolduskeskus kohtuotsust edasi kaebama, sest Kulli sõnul on tegemist lihtsalt formaalsusega ja uue korralduse sõlmimisel jäädakse seni väljavalitud teenusepakkuja ehk Jõgeva Elamu juurde kindlaks.   

Kohus nõustus kaebaja seisukohaga, et IEJ-i korraldus on õigusvastane, täies ulatuses motiveerimata ja seetõttu kontrollimatu. Vaidlustatud korralduses puudub viide õiguslikele alustele, millest selle tegemisel on lähtutud, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm Vooremaale. Samas teatas Tamm, et 12. juunil tehtud otsus pole praegu veel jõustunud ja seega ei saa välistada, et mõni osapooltest selle ringkonnakohtus vaidlustab.

“Kohus käsitles oma otsuses ikkagi vaid vaidlustatud korralduse õiguspärasust, kuna Ragn-Sells taotles kohtult selle korralduse tühistamist. Seega väljuvad kõik ülejäänud küsimused selle konkreetse kohtuasja raamidest ning nende osas kohus seisukohta võtnud ei ole,? lisas Tamm.

Ragn-Sells läheb uuele ringile

Kohus leidis, et pakkujate kvalifikatsiooni hindamine,  pakkumiste vastavuse hindamine ja pakkumiste hindamine on kõik eraldi hinnatavad asjaolud nii pakkumise kutse dokumentide kui ka valitsuse kehtestatud avaliku konkursi korra kohaselt. Et IEJ on hinnanud üksnes pakkujate kvalifikatsiooni ja pakutud hinda, kuid mitte pakkumiste vastavust pakkumise kutse dokumentidele.

Kohus nõustus Ragn-Sellsi väitega, et IEJ-i korraldusest pole võimalik aru saada, miks tunnistati Jõgeva Elamu pakkumine edukaks ja miks loobuti pakkumiste vastavuse hindamisest.

Samas ei kohusta Tartu halduskohtu nimetatud otsus Tamme sõnul IEJ-d otseselt loobuma koostööst Jõgeva Elamuga ja sõlmima uut lepingut teise pakkuja, näiteks Ragn-Sellsiga. “Seisukoha võtab kohus oma otsuses ikkagi konkreetse esitatud kaebuse ulatuses,? rõhutas Tamm.

Ragn-Sellsi Lõuna piirkonna müügijuhi Piret Milleri sõnul Ragn-Sells kindlasti selle otsusega rahule ei jää. “Me kaebame igal juhul edasi. Kohus ju ei arutanud teemat sisuliselt, kohtuotsus meid ei rahulda,? ütles Miller.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus