Projektikirjutamise intensiivkoolitus avalikule sektorile ja MTÜ-dele

Projektikirjutamise valdkonnas liiguvad miljardid eurod. Käesoleval Euroopa Liidu (EL) uuel eelarveperioodil 2014-2020 saab Eesti ühtekokku 5,9 miljardit eurot, mida oskuslikud projektikirjutajad ettevõtjate, avaliku sektori ja mittetulundusühenduste vahel tükkhaaval ära jagavad. Projektikirjutajate endi sõnul on see keeruline ülesanne, kus toetusraha saamise edukus sõltub laiapõhjaliste teadmiste ja päevakohase info olemasolust, oskusest siduda oma projekti idee vajadusel laiema sihtrühmaga ning tegutsemiskiirusest projektitähtaegades.

Erinevad EL-i meetmed pakuvad olulist tuge avalikule sektorile ja mittetulundusühendustele nii inimressursi arendamise vallas, investeeringuteks kui ka ettevõtmisteks, milleks organisatsioonidel endal raha napib. Lisaks jagavad projektitoetusi kohalikud omavalitsused ja riiklikud toetusfondid, kus taotletavad rahasummad küll väiksemad, kuid taotlusblanketid lihtsamad ning projektikirjutamine jõukohane ka algajale.

Toetuse saaja seisukohalt on toetusfondidega seotud infohulk meeletu, kus esmapilgul orienteeruda võimatu. Vähese projektitöö kogemusega toimekatele inimestele kuluvad lisateadmised projektide kirjutamisest ja juhtimisest marjaks ära. Huvilistel, kes soovivad põhjalikumat värsket infot käesoleva EL rahastusperioodi kohta ning on soov täiendada projektikirjutamise oskusi, oodatakse osalema projektikirjutamise intensiivkoolitusel 15. novembril kell 10 Jõgeval Betti Alveri muuseumis.

Koolituspäev on inforohke ja tempokas, andes hulgaliselt teavet toetusvõimalustest avalikule sektorile ja MTÜ-dele ning nippidest, kuidas kirjutada projekti, mis saab rahastajalt positiivse otsuse. Õpime koostama tasakaalus projekti eelarvet ja tutvume projekti dokumentatsiooni ning aruandlusega, kõneks tuleb uus hankeseadus. Praktilise tööna täidame taotlusblanketi ja analüüsime vigu, mida projektikirjutajad põhiliselt teevad. Koolituspäev lõpeb küsimuste-vastustega ning individuaalsete nõustamistega.

Tegelen iga päev projektide ja äriplaanide kirjutamisega ning projektide elluviimisega era-, avalikule- ja MTÜ sektorile. Hariduselt ärijuht, olen õppinud projektijuhtimist ning ettevõtlust. Mul on 12aastane kogemus projektide kirjutamisel MTÜ-dele ja juhtimisel. Avalikus sektoris projektitöö kogemus alates 2008. aastast. Olen kirjutanud äriplaane töötukassale ja eraettevõtjatele ning tegutsenud 17 aastat füüsilisest isikust ettevõtjana, kuhu sisse mahub ka toimiv koostöö avaliku sektoriga.

Minu kireks on suured, keerulised ja probleemiderohked koostööprojektid, neid olen ellu viinud korteriühistu töös ja avalikus sektoris. Suurim minu kirjutatud ja juhitud projekt on olnud 4,2 miljoni euro suuruse eelarvega Pärnumaa keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine. Olen koolitanud mittetulundusühendusi, avalikku sektorit ja eraisikuid projektijuhtimise vallas, keskkonnateemadel ning tervislikust toitumisest. Missiooniks on säästva elustiili ja kohaliku mahetoidu propageerimine ning sektorite vahelise koostöö edendamine.

Info ja registreerimine merle.loodusmaja@gmail.com

MERLE EINOLA

blog comments powered by Disqus