Probleemiks reformi käigus vabanevad inimesed

Reet Alev arutles selle üle, et kui liitub kuus-seitse omavalitsust, siis ei leia kõik praegused ametnikud endale  edaspidi enam rakendust.  Samas tõstatub ka probleem, et kui juhtimine koondub keskusse, siis mis saab praegustest vallamajadest.

Tema hinnangul peaks kaaluma varianti, kus erinevad valitsemisstruktuurid võiksid asuda hajutatult endistes vallakeskustes. Raamatupidajad ei pea tingimata keskuses paiknema, vaid võivad töötada ka väljaspool.

Inimestele tuleks personaalselt läheneda

Konsultant Rivo Noorkõivu kinnitusel on see kahtlemata kaalumist väärt idee.

Tema sõnul on väga tõsine erinevate andmebaaside ja arvutiprogrammide ühildamise teema.

Kunagine Pajusi vallavanem Jaan Sutt lausus, et kindlasti ei ole edaspidi nii suurel arvul ametnikke ja riigiteenistujaid tarvis nagu praegu. Ta oli seisukohal, et inimesed, kes tahavad tööd teha, rakenduse ka leiavad, sealhulgas pensionieale lähenevad inimesed.

Kõo vallasekretär Aino Rebane arutles, kuidas panna spetsialistid omavalitsuste ühendamise protsessis aktiivselt kaasa töötama. Tema sõnul tehakse seda juhul, kui ametnikud  teavad, et neile tagatakse edaspidigi töökoht. Inimestele tuleks selles protsessis personaalselt läheneda. Rebane pakkus välja, et spetsialistidele, kes on pensionieale lähenemas, võiks tagada töökoha järgmise kohalike omavalitsuste valimistsükli lõpuni. Rebase sõnul on omavalitsustes piisavalt inimesi, kes on seal üle kahekümne aasta töötanud. Kui ta nüüd oma töökohast ilma jääb, siis pole tal mõned aastad enne pensionile jäämist kuhugi ennast tööle pakkuma minna.

Osa ülesandeid täidab kolmas sektor

Puurmani vallavanema Margus Möldri sõnul pole erilist põhjust muretseda selle üle, et võim ja juhtimine inimestest kaugemale läheb. Tema kinnitusel peaks praegustesse vallakeskustesse alles jääma sotsiaalteenus ning alusharidus ehk lasteaiad ja algkoolid. Rivo Noorkõiv lausus, et tegelikult on juhtimise funktsiooni kohapeal teatud osas üle võtnud kolmas sektor. On olemas väga häid näiteid kolmanda sektori rahastamise kohta kohalikust eelarvest. Noorkõivu sõnul on mõnel pool kaalutud ka osavaldade varianti, aga pigem tõestab kogemus seda, et senised osavallad hoopis lõpetavad eksisteerimise.

Puurmani vallavanem lausus, et väikeses vallas on tõepoolest nii, et spetsialistid peavad tegelema väga erinevate probleemidega, mis ei anna head tulemust. Spetsialist on edukas vaid siis, kui ta tegeleb ainult oma valdkonnaga.  

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus