PRIAst saab taotleda kütuseaktsiisi tõusu hüvitamist

Toetust saavad taotleda need põllumehed, kellele on 2005. aastal määratud
ühtne pindalatoetus. Aktsiisitoetust makstakse lähtuvalt taotleja poolt
ostetud tegelikule eriotstarbelise diislikütuse kogusele, kuid toetatava kütusekoguse piiriks on 125 liitrit ühtse pindalatoetuse raames
toetuskõlblikuks tunnistatud põllumajandusmaa hektari kohta.
Hüvitamisele kuulub kuni 27 senti eriotstarbelise diislikütuse liitri kohta.
Kokku on selleks toetuseks riigieelarvest eraldatud 20 miljonit krooni. Kui
taotluste toetusõiguslik kogusumma seda summat ületab, vähendatakse
taotlejatele antavat hüvitist võrdeliselt.
Taotluses märgitud eriotstarbelise diislikütuse ostukogust kontrollib Maksu-
ja Tolliamet kütusemüüjailt kogutud kütuse müügiaruannete alusel.
Põllumajandustootjatele hüvitatakse kütuseaktsiisi tõusu esimest korda. PRIA vaatab taotlused läbi ning otsustab toetuse määramise detsembri alguseks ning raha kantakse taotleja arvele hiljemalt 22. detsembriks käesoleval aastal.
Taotlused tuleb esitada PRIA piirkondlikesse büroodesse. Täpsemat infot ning vajalikke taotlusvorme saab PRIA koduleheküljelt www.pria.ee
ning piirkondlikest büroodest.

Taavi Linnamäe,
PRIA pressinõunik

blog comments powered by Disqus