PRIAst saab taotleda külade taastamise ja sisevete kalanduse arendamise toetust

Külade taastamise ja arendamise toetuse eesmärk on tugevdada kohaliku elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning toetada vaba aja veetmiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ning infopunktide korda tegemist, teatas PRIA pressiesindaja.

Toetust saavad mittetulundusühingud kuni 90 protsenti ja maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad kuni 65 protsenti projekti abikõlblikust maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 938 796 krooni aastas.
Sisevete kalanduse investeeringutoetuse eesmärk on kaasajastada siseveekogudel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti.

Toetust saavad vähemalt aasta tegutsenud ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogudel ning kelle kalalaev on registreeritud kalalaevade riiklikus registris.

PRIA toetab uue kalalaeva ehitamist või ostmist, olemasolevas laevas paiknevate ruumide ümberehitamist ning sinna vajalike seadmete soetamist, navigatsiooniseadmete ja päästevahendite ostmist jms.

Toetust võib saada kuni 50 protsenti investeeringu käibemaksuta maksumusest, maksimaalselt 500 000 krooni ühe taotleja kohta aastas.
Taotluste vastuvõtt kestab 16. detsembrini PRIA piirkondlikes büroodes.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus