PRIA võtab vastu hilinenud pindalatoetuste taotlusi

?Kuna hetkel alles käib paralleelselt taotluste vastuvõtuga taotluste sisestamine meie andmebaasidesse, pole võimalik anda eraldi ülevaadet selle kohta, kui palju on valdade lõikes taotlusi laekunud,? lisas Linnamäe.

Esitatud taotlusi saab täpsustada

22. mail oli viimane päev Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) pindalatoetusi tähtaegselt esitada. Neil taotlejail, kes esitasid taotluse õigeaegselt, on võimalus kuni 15. juunini teha juba esitatud taotluses veel täpsustusi ja muuta taotluses näidatud kultuure, samuti lisada ja muuta põlde. Sellisel juhul taotleja toetust ei vähendata.

Kui taotlust muudetakse 16. juunil, vähendatakse taotlejale määratavat toetust 1% muudetud põllu osas. Hilinenud taotluste vastuvõtt kestab 23. maist kuni 16. juunini ning toetust vähendatakse 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Alates 16. juunist saab Linnamäe sõnul esitatud taotlusi ainult vähendada, loobuda mõne toetuse taotlemisest või teatada vääramatust jõust. Sedasama saab teha kuni kohapealsest kontrollist etteteatamiseni, PRIA poolt leitud vigadest teada andmiseni, ületaotlemiskirja saamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Natura 2000  annab lisatoetust

?Kui inimene on taotluse õigeaegselt esitanud, kuid soovib seda muuta, tuleb tal PRIA büroosse esitada taotluse muutmise avaldus, mille vorm on saadaval PRIA büroodes ja koduleheküljel www.pria.ee,? rääkis Linnamäe. 

Möödunud aastal esitati PRIAle koos hilinenud taotlustega üle 19 000 pindalatoetuse taotluse ja pindalatoetustena maksti taotlejatele välja kokku 1,067 miljardit krooni.

PRIA pressinõunik Taavi Linnamäe arvetes võib juba laekunud taotluste järgi oletada, et taotluste koguarv võib jääda mullusega samale tasemele. ?Sarnaselt eelmise aastaga peaks väljamakstavate toetuste summa jääma miljardi krooni piiresse,? märkis Linnamäe.

Pindalatoetust saab isik, kes on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. ?Keskkonnasõbraliku tootmise toetust saavad tänavu taotleda need, kes on seda teinud eelmistel aastatel, uusi kohustusi tootjad täna juurde võtta ei saa,? ütles Taavi Linnamäe.

Uue toetusena on tänavu lisandunud keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus, mida saavad taotleda need, kelle põllud jäävad täielikult Natura 2000 alale. Toetuse määr ühe hektari kohta on 502 krooni aastas. Toetused maksab PRIA taotlejatele välja tänavu 1. detsembrist 2007. aasta 30. aprillini.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus