PRIA on toetanud kõige suurema summaga Jõgevamaa kalakasvatajaid

PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal märkis Väike-Maarjas, et aastail 2004 kuni 2006 on kalakasvatuse toetuseks Eestis tervikuna eraldatud 4,2 miljonit krooni, kusjuures kõige suurema summaga 8,19 krooniga on toetatud Jõgevamaa kalakasvajaid, kellelt kokku on laekunud neli taotlust. ?Jõgevamaa on toetuse saamiselt esikohal suuresti põhjusel, et siin asub Eesti üks arenenumaid ja perspektiivikamaid kalakasvatusi Kalatalu Härjanurmes, mille omanik Aarne Liiv on kavandanud usaldusväärseid projekte ja neid edukalt teostanud, ? lausus Hämmal. Väike-Maarjas olid kõneaineks võimalused kalakasvatust soodustava majanduskeskkonna loomiseks. ?. Ma ei nõustu seisukohaga, et kalakasvatus on alternatiivne põllumajandusharu. Kalakasvatus on samuti põllumajandustootmine, loomakasvatusharu nagu sea- ja veisekasvatuski, ? ütles seminari juhtinud osaühingu Simuna Ivax juhataja Hans Kruusimägi, kelle juhtival ettevõttel on Väike-Maarja vallas kolm kalakasvatust, mis 70 protsenti kaladest turustavad turiste teenindavatele ettevõtetele. ?Väike-Maarja vallavalitsus käsitleb kalakasvatust kui osa maaelust. Pandivere kõrgustik ja selle allikad loovad kala kasvatamiseks soodsa loodusliku keskkonna, ? märkis Väike-Maarja valla arendusnõunik Aivar Niinemägi. Peipsi Kalurite Ühingu juhatuse esimees Priit Saksing ütles: ?Eestis on kvaliteetsest kalast oluline puudus, mida tõestab ka suurtes kogustes kala sisse ostmine välisriikidest . Peipsi koha ja ahvenat töödeldakse ja püütakse aga suuresti ekspordiks. Arvestades seda peaks Eestis märksa aktiivsemalt tegelema kalakasvatamisega ja toetama seda põllumajandusharu. Kalatalu Härjanurmes kogemustele tuginedes võib öelda, et edukamad on kalakasvatused , kus on korraldatud ka turistide teenindamine, loodud võimalused kala püüdmiseks, grillimiseks, toitlustamiseks. ? Väike-Maarjas toimunud arutelul osalenud. Riigikogu aseesimees Toomas Varek märkis, et kalakasvatus tuleb Eesti-sotsiaal-majanduslikule arengule suuresti kasuks seetõttu, et soosib rohelist mõtte- ja elulaadi ning loob tingimised uute töökohtade tekkimiseks. JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus