PRIA on toetanud kõige suurema summaga Jõgevamaa kalakasvatajaid

PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal märkis Väike-Maarjas, et aastail 2004 kuni 2006 on kalakasvatuse toetuseks Eestis tervikuna eraldatud 42, 07 miljonit krooni, kusjuures kõige suurema summaga (8,19 miljoni krooniga) on toetatud Jõgevamaa kalakasvajaid, kellelt kokku on laekunud neli taotlust. ?Jõgevamaa on toetuse saamiselt esikohal peamiselt seetõttu, et siin asub Eesti üks arenenumaid ja perspektiivikamaid kalakasvandusi Kalatalu Härjanurmes, mille omanik Aarne Liiv on kavandanud usaldusväärseid projekte ja neid edukalt teostanud,? lausus Hämmal.

Väike-Maarjas olid kõne all ka võimalused kalakasvatust soodustava majanduskeskkonna loomiseks. ?Ma ei nõustu seisukohaga, et kalakasvatus on alternatiivne põllumajandusharu. Kalakasvatus on samuti põllumajandustootmine, loomakasvatusharu nagu sea- ja veisekasvatuski,? ütles seminari juhtinud osaühingu Simuna Ivax juhataja Hans Kruusimägi, kelle juhitaval ettevõttel on Väike-Maarja vallas kolm kalakasvandust, mis turustavad 70 protsenti kaladest turiste teenindavatele ettevõtetele.

?Väike-Maarja vallavalitsus käsitleb kalakasvatust kui osa maaelust. Pandivere kõrgustik ja selle allikad loovad kala kasvatamiseks soodsa loodusliku keskkonna,? märkis Väike-Maarja valla arendusnõunik Aivar Niinemägi.

?Eestis on kvaliteetsest kalast oluline puudus, mida tõestab ka suurtes kogustes kala sisseostmine välisriikidest. Peipsi koha ja ahvenat töödeldakse ja püütakse aga peamiselt ekspordiks. Seetõttu peaks Eestis märksa aktiivsemalt tegeldama kalakasvatusega ja seda põllumajandusharu tuleb toetada. Härjanurme kalatalu kogemustele tuginedes võib öelda, et edukamad on need kalakasvandused, kus on korraldatud ka turistide teenindamine, loodud võimalused kala püüdmiseks, grillimiseks ja söömiseks,? oli Peipsi Kalurite Ühingu juhatuse esimehe Priit Saksingu seisukoht.

Väike-Maarjas toimunud arutelul osalenud Riigikogu aseesimees Toomas Varek märkis, et kalakasvatus tuleb Eesti sotsiaal-majanduslikule arengule suuresti kasuks seetõttu, et soosib rohelist mõtte- ja elulaadi ning loob tingimused uute töökohtade tekkimiseks. ?Poliitikud peavad oluliseks koostööd ja tagasisidet kalakasvatajatega, et võetaks vastu arukad otsused selle majandusharu arenguks,? ütles ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus