PRIA määras toetusi investeeringuteks maaparandusse

Jõgevamaalt said toetust Tähkvere Maaparandusühistu (3,8 miljonit krooni kuivendussüsteemide reguleeriva võrgu rekonstrueerimiseks ja teede ehitamiseks), Räsnoja Maaparandusühistu (2,1 miljonit krooni drenaa?isüsteemide rekonstrueerimiseks, kuivendussüsteeme teenindavate teede ehitamiseks, pumbajaama rekonstrueerimiseks), OÜ Sadala Agro (ligi miljon krooni maaparandussüsteemide rekonstrueerimistöödeks) ning Aivar Kulpi Räpu talu (43000 krooni kraavide ekskavaatoriga kaevamiseks).
Meede 3.4 hõlmab suuri maaparandussüsteeme, mis paiknevad mitme maaomaniku maal.

Toetatakse maaparandussüsteemide ehitamist, rekonstrueerimist ja uuendamist ning juurdepääsuteede ehitamist ja rekonstrueerimist.


VOOREMAA

blog comments powered by Disqus